Αναβιώνουν ξεχασμένα επαγγέλματα …!

123

Στα χρόνια της κρίσης και της κοινωνικής και πολιτικής έντασης , καλοί μου αναγνώστες , είναι φυσικό να αναβιώνουν ορισμένα επαγγέλματα του παρελθόντος . Επαγγέλματα όπως πχ. οι ρακοσυλλέκτες , οι αργυραμοιβοί , οι δουλέμποροι και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτά τα  επιτηδεύματα υπάρχει ένα  που γνωρίζει αλματώδη άνοδο και για το οποίο διαγράφεται ευοίωνο το μέλλον . Πρόκειται για  τη συμπαθή ειδικότητα της λεκανιάρας 😉

Γιά όσους εκ των ελαχίστων εδώ αναγνωστών η μνήμη είναι ασθενής ή η ηλικία μη προχωρημένη θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις λεπτομέρειες που συνέχουν και περιγράφουν τα σχετικά με τη χρήσιμη αυτή επαγγελματική τάξη.

Οι λεκανιάρες είναι  μια ειδικότητα που εδώ και αιώνες λειτουργεί ως συμπληρωματική υπηρεσία για το αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Από την εποχή που εφαρμόστηκαν οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής στα ευαγή εκείνα ιδρύματα όπου οι ευρισκόμενοι  σε έσχατη ανάγκη ( αγκούσα ) πελάτες προσέτρεχαν για να ικανοποιήσουν τη λίμπιντο ή έστω την έλλειψη συντρόφου εκ του ασθενούς φύλου ( και άλλες σχετικές ανάγκες ψυχιατρικού ενδιαφέροντος ) , δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας της εν λόγω ειδικότητας.

Βασικό καθήκον η τήρηση ορισμένων  απαιτήσεων υγιεινής εις τα ευαγή αυτά ιδρύματα . Απαιτήσεις – κανόνες που υπαγορεύονταν από την ανάγκη εξυπηρέτησης ενός διττού σκοπού : να εξασφαλίζεται η άμεμπτη εξυπηρέτηση της πελατείας στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού και σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις , αλλά και να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η διαβίωση των εκεί εκδιδομένων στελεχών  της επιχείρησης στις  καλύτερες δυνατές συνθήκες . Συνθήκες που εξασφαλίζουν και τη μη μετάδοση νόσων από τους πελάτες  προς τα εκδιδόμενα  στελέχη , νόσων που αν μεταδοθούν εκθέτουν τον ευαγή οίκο και διακινδυνεύεται τοιουτοτρόπως  η φήμη και η πελατεία του ιδρύματος. Με εξαίρεση οίκους αλλά και σχετικές ατομικές επιχειρήσεις που απευθύνονταν στην έσχατη υποστάθμη της κοινωνικής πυραμίδας , η συμπληρωματική ειδικότητα της λεκανιάρας  ήταν απαραίτητη , αν και ανήκε στο κατώτατο ιεραρχικό κλιμάκιο του επιχειρησιακού οργανογράμματος .

Ανάμεσα στα διάφορα καθήκοντα που ασκούσε η λεκανιάρα  , πάντα στα πλαίσια του ανωτέρω οργανογράμματος ,  ήταν : ο καθαρισμός των θαλάμων όπου ασκούσαν δραστηριότητα τα στελέχη , η φροντίδα για τα έπιπλα  και σκεύη του λειτουργήματος , η παρασκευή ροφημάτων για το στελεχικό δυναμικό  , το  σερβίρισμα ποτών και αναψυκτικών προς τους πελάτες και τέλος η τακτοποίηση των θαλάμων  μετά τη προσφορά των υπηρεσιών προς αυτούς  . Αλλά η δραστηριότητα εκείνη που έδωσε το όνομα στο εν λόγω επάγγελμα , μέρος των λοιπών καθηκόντων των σκληρά εργαζομένων αυτής της ειδικότητας , ήταν η μεταφορά  ύδατος προς τους θαλάμους εξυπηρέτησης σε λεκάνες . Με αυτό το ύδωρ στελέχη και πελάτες  ασκούσαν  τις αναγκαίες  διαδικασίες υγιεινής και καθαριότητας μετά τη παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τα στελέχη  του ιδρύματος . Κατόπιν οι λεκανιάρες  αναλάμβαναν να αποθέσουν το ύδωρ μαζί με τα σχετικά απόβλητα στον υπόνομο ή στο δρόμο , ανάλογα με το status της περιοχής όπου εδρεύει το ευαγές ίδρυμα και στη συνέχεια  να καθαρίσουν και να  επαναγεμίσουν με καθαρό ύδωρ τα σκεύη , ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα και σύμφωνα με τα παραδεκτά ήθη η παροχή των υπηρεσιών από τα στελέχη .

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές γιατί η εν λόγω ειδικότητα , παρά τη προφανή και αναντίρρητη  χρηστική αξία της , αποτελούσε  τον  ( τρόπον τινά ) τελευταίο τροχό της αμάξης . Σε αυτή την ειδικότητα προσλαμβάνονταν συνήθως  «ψυχοκόρες» με αδιάφορα έως αποκρουστικά εμφανισιακά προσόντα , γηρασμένες υπάλληλοι του οίκου  που αδυνατούσαν πλέον εκ των πραγμάτων  να προσφέρουν προς τους κυρίους  τις κυρίως υπηρεσίες της επιχείρησης ως στελέχη πρώτης γραμμής  , δυστυχείς υπάρξεις που δεν φρόντισαν για ένα κεμέρι συνταξιοδότησης όταν θα τις εγκατέλειπαν τα κάλλη ή που είχαν προώρως τεθεί στο περιθώριο  επειδή για την αποτελεσματική άσκηση  του αρχαιοτέρου των επαγγγελμάτων  είχαν  εκτεθεί και εθιστεί σε διάφορες ουσίες όπως το αψέντι ,  το όπιο και αργότερα η ηρωίνη και η κόκα. Το σεπτό αυτό και παρεξηγημένο λειτούργημα ευλαβώς ασκούσαν   ενίοτε  πτωχοί  και ανέστιοι  κίναιδοι , αν και δεν ήτο ενδεδειγμένη στη περίπτωσή τους η διατήρηση μύστακος . Πτυελοδοχείο και αποδέκτης ύβρεων και προπηλακισμών από  όλο το στελεχιακό δυναμικό του εκάστοτε επιχειρηματικού ομίλου και ιδία από τους αρειμάνιους εκείνους προστάτες – τζέδες- που επιφορτίζονταν με ττην ασφάλεια του οίκου ,  οι λεκανιάρες  περνούσαν το βίο τους εντός του ευαγούς ιδρύματος ,  όπου και συνηθέστατα κατοικούσαν στους πλέον ακατάλληλους χώρους  : υπόγεια , κλιμακοστάσια , ασφυκτικά μικρά δωμάτια υπηρεσίας .

Σκυμμένες στο καθήκον οι λεκανιάρες τερμάτιζαν τον ασκητικό  βίο τους μέσα στη χλεύη ή συχνότερα στη λήθη. Ενώ ορισμένα δημοφιλή στελέχη των οίκων ανήρχοντο στην κοινωνική κλίμακα ή κατά τη φυγή τους από τα μάταια εγκόσμια δημιουργούσαν ρίγη συγκινήσεων και παλλαϊκά πένθη ,  οι δυστυχείς λεκανιάρες δεν είχαν προοπτική επαγγγελματικής ανέλιξης ενώ ο θάνατός τους δεν θα αποτελούσε σε καμμία περίπτωση κοινωνικό γεγονός . Αυτό τον άπελπι και σκληρό αγώνα έδινε  στο παρελθόν  η ταλαίπωρη αυτή επαγγελματική τάξη.

Η ειδικότητα αυτή ουδέποτε έπαψε οριστικά να υπάρχει , αλλά περιορίστηκε σημαντικά λόγω της τεχνολογίας  και της επικράτησης ατομικών επιχειρήσεων στο κλάδο , επιχειρήσεων που απασχολούν πλέον «οικιακές βοηθούς» ή αυτοεξυπηρετούν τις σχετικές ανάγκες. Όμως η προϊούσα κρίση επαναφέρει σταδιακά την ανάγκη  για τέτοιου είδους επαγγέλματα και όσο περισσότερο εντείνωνται τα φαινόμενα σήψης οι διάφοροι οίκοι επαναδημιουργούνται , ανασυντάσσωνται ,   αναπτύσσουν δραστηριότητα , αφού τα βίτσια των διακεκριμμένων πελατών αυξάνωνται ραγδαία για κάθε αγοραίο όπως καθημερινά διαπιστώνουμε .  Οι θέσεις απασχόλησης για λεκανιάρες αυξάνωνται ομοίως , οπότε είναι αναμενόμενο ότι το παλαιό αυτό επάγγελμα επανέρχεται στο προσκήνιο . Συμφώνως δε με τα νέα ήθη που επικρατούν θα επιτρέπεται  εις τους προσλαβανόμενους να φέρουν και μύστακα . Παρατηρώ δε με ικανοποίηση  ότι η πρώτη διδάξασα (και προσφάτως συνταξιοδοτηθήσα) της νέας εποχής ήδη από το Δεκέμβριο του 2008 αποτελεί την έμπνευση των νυν ασκούντων το επιτήδευμα μυστακοφόρων.

This entry was posted in Βίοι Αγίων - Λειψανοθήκαι, Ξεφτίλα ρεεεε. Bookmark the permalink.

46 Responses to Αναβιώνουν ξεχασμένα επαγγέλματα …!

 1. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товарищ Яков Федотович,

  Αμάν πια με τους γρίφους σου! Ποια είναι η πρώτη διδάξασα (και προσφάτως συνταξιοδοτηθήσα) της νέας εποχής ήδη από το Δεκέμβριο του 2008 [που] αποτελεί την έμπνευση των νυν ασκούντων το επιτήδευμα μυστακοφόρων;;;

  Увидимся

 2. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товарищ Яков Федотович,

  Άσε, το έπιασα το υπονοούμενο με τη βοήθεια μιας φλασιάς!

  Για να τα λέμε όλα, καλά το πας.

  Ίσια πάνω στα βράχια! 🙂

  Увидимся

 3. Ο/Η Left G700 λέει:

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 4. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Παπούλη το κείμενο είναι πραγματικά απολαυστικό, μάλιστα όποιος το διαβάζει μαθαίνει διάφορα πράγματα και τα βλέπει διάφορα μέσα από τη ματιά της λεκανιάρας, στην οποία, τόσο σε αυτή, όσο και στη ματιά της δίνει μία θέση στη δική μας ματιά.
  Μια ματιά που που τους άξιζε και που τα ανθρώπινα πάθη και τα προσωπικά και κοινωνικά κόμπλεξ της ..υπερήφανης ελληνικής κοινωνίας της στερούσαν.
  Εγώ «είδα», κατάλαβα και αγάπησα κάποια ..βρώμικα και ευτελισμένα πράγματα και συμπεριφορές μέσα από το δοκίμιό σου, ενώ ταυτόχρονα η απόσταση που κράτησες όσο τα αφηγούσουν με βοήθησε στο να μην εξιδανικεύσω ή να τις δω ως αυθεντικό και διάφορες μπούρδες περί ..κουλέρ λοκάλ.

  Να σε ρωτήσω μόνο γιατί μία πραγματικά αξιόλογη κατάθεση, την αναιρείς στο τέλος, και ότι έχτισες σε ένα ολόκληρο κείμενο το αναποδογυρίζεις, διότι σημασία δεν έχει ο υπαινυγμός για το πρόσωπο της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά η αναπαραγωγή της αναλογίας με τη λεκανιάρα, ως τεκμηρίωση απαξίωσης.

 5. Ο/Η Left G700 λέει:

  Να σε ρωτήσω μόνο γιατί μία πραγματικά αξιόλογη κατάθεση, την αναιρείς στο τέλος, και ότι έχτισες σε ένα ολόκληρο κείμενο το αναποδογυρίζεις, διότι σημασία δεν έχει ο υπαινυγμός για το πρόσωπο της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά η αναπαραγωγή της αναλογίας με τη λεκανιάρα, ως τεκμηρίωση απαξίωσης.

  Elementary, my dear Reader! Γιατί… άσπρη γάτα μαύρη γάτα αρκεί να πιάνει πόντιΚΚΕς!!! 😉 🙂

  (Θα πεθάνω μια μέρα! Τι θα κάνεις; 🙂 )

 6. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  το καταλαβαίνω ότι είναι ..ελεμένταρυ, απλώς σκέπτομαι μήπως κάποιος όταν σχετίζεται με κάποιον άλλον θα άξιζε να μην εξαντλεί την όλη ..σχέση στο πεδίο του τι κάνει ο άλλος για μια δουλειά, ένα σκοπό ή μια ιδέα που θέλει να προωθηθήσει ο πρώτος.
  Μπορεί πάλι να κάνω και λάθος, κάτι θα βρω να κάνω, αλλά όχι να μην πεθάνεις και γενικότερα να φροντίζεις να είσαι καλά υγιής, κεφάτος κλπ κλπ.
  Το αυτό εύχομαι και στους υπόλοιπους 😉

 7. Ο/Η Left G700 λέει:

  το καταλαβαίνω ότι είναι ..ελεμένταρυ, απλώς σκέπτομαι μήπως κάποιος όταν σχετίζεται με κάποιον άλλον θα άξιζε να μην εξαντλεί την όλη ..σχέση στο πεδίο του τι κάνει ο άλλος για μια δουλειά, ένα σκοπό ή μια ιδέα που θέλει να προωθηθήσει ο πρώτος.

  Τρώω (ευγενικό) ξύλο, ή λάθος κατάλαβα; 🙂

 8. Ο/Η Left G700 λέει:

  Α, και μερσί για τις ευχές! (στα ψέματα το έλεγα πάντως, έτσι κι αλλιώς! 🙂 )

 9. Ο/Η papoylis λέει:

  Μπλακσίπιε

  τα δύο πρώτα σχόλια σου έχουν κάποια σημασία ή να τα σβήσω ;;;

  Αναγνώστα

  περίμενες τίποτε καλύτερο από μένα ; 🙂

  Λέφτηδες

  σας ενοχλεί βλέπω ο ρεαλισμός , αλλά όταν η άρτι συνταξιοδοτηθείσα έδινε πάσα 70 μέτρων ( και πέντε ετών σχεδόν ) στο μυστακοφόρο συνάδελφο της λεκάνης δεν μπορούσατε να φανταστείτε τη «συνέχεια της φάσης» . Σας φαντάζομαι όμως να νανουρίζετε ( σε καμμιά πεντηκονταετία ) τα εγγγόνια σας με τη παραμύθα της ενότητας της αριστεράς στη κορυφή ( γιατί στη βάση είναι άλλο παραμύθι ) 🙂

  Επί των πραγματολογικών : Δεν είναι ττυχαίο ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς τίτλους που απονέμει στην Αλβιόνα η εστεμμένη σακαφιόρα είναι αυτός του ιππότη του Νιπτήρος 😉

 10. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товарищ Яков Федотович,

  Θα απαντήσω αργότερα -πότε να δω, αφού έχω μία απογευματινή «κατάσταση» ΣΥΡΙΖΑ και το βράδυ να πάω στο φεστιβάλ τών …ακατονόμαστων (ΚΝΕ) :-).

  Για την ώρα ένα σού λέω: Τόσο οφσάιντ δεν βρέθηκε ποτέ ούτε ο χαζο Ζένγκα!!! 🙂

  Увидимся

 11. Ο/Η papoylis λέει:

  παρδόν ;;;;

 12. Ο/Η Left G700 λέει:

  παρδόν ;;;;

  Ορέ товарищ, παρεξήγησες! Η φράση είναι παρεξηγήσιμη βέβαια, αλλά, νομίζω, όχι από εσένα, όταν τη λέω εγώ μιλώντας προς εσένα. Είναι προφανές ότι δεν σε χαρακτηρίζω εμμέσως …χαζό!!! Για όνομα!!! 🙂

  Увидимся

  ΥΓ Αν, παρ’ όλα αυτά και ανεξαρτήτως αυτών, το σχόλιο ενοχλεί, τράβα μία διαγραφή από εδώ ως το Βλαδιβοστόκ! 🙂

 13. Ο/Η papoylis λέει:

  Λέφτηδες

  εσείς παρεξηγήσατε : το παρδόν εκφράζει απορία 🙂

 14. Ο/Η Left G700 λέει:

  Ουφ! 🙂 Θα εξηγηθώ αύριο. Τώρα έχω σβουρίξει κάτι μπύρες ακούγοντας την Ελενάρα (Βιτάλη) και πάω να την πέσω γραμμή!

  Увидимся

 15. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  Λεκανιάρες περιοπής! :mrgreen:

 16. Ο/Η papoylis λέει:

  Νικάλφα

  θα μου επιτρέψεις αγαπητέ να αδειάζω μόνο εγώ σκουπίδια στο μαγαζί μου 🙂

 17. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  Παρδόν; 🙂

 18. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Λέφτη, αυτοί οι 2 Παπούλης και Νίκος και ..όσοι κρύβονται από πίσω τους, μας έχουν στήσει μηχανή και συνεννούνται συνθηματικά με παρδόν και τέτοια.
  Μην τους πιστεύεις, αγνές απορίές λέει εκφράζουν, σε ταμάς, όρμα τους και θα είμαι ..αρωγός 🙂

 19. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  Ορίστε το …αντιφασιστικό μέτωπο. Αναγνώστης – Λέφτηδες.
  Παπούλη
  εμάς μας έχει ο Ανάγνος για προπόνηση (του μετώπου) γιατί είμαστε σκεπτικιστές και θέτουμε προυποθέσεις, οι αχάριστοι. 😉 🙂

 20. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  καλόοο!! 🙂

 21. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  Τόξερα ότι σ αρέσει το «Ανάγνος». 😉

 22. Ο/Η Left G700 λέει:

  ΕΠΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 89 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΟΦΣΑΪΝΤ

  Товарищ Яков Федотович,

  Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπόρεσα να προσδιορίσω ακριβώς την απόσταση που σε χωρίζει από την τελευταία γραμμή άμυνας της Αριστεράς. Και ιδού τη, μέτρο προς μέτρο:

  ΕΝΑ Γράφεις στις παλαιότερες μπότες σου την επιβαλλόμενη από τα πράγματα αντιφασιστική συσπείρωση της Αριστεράς. Γιατί ασφαλώς δεν βοηθά μία τέτοια συσπείρωση η υπενθύμιση παλαιότερων αμαρτημάτων της τάδε μερίδας της εις βάρος τής δείνα. (Αυτό το γράφω χωρίς να μπαίνω στην ουσία τής κριτικής σου για τον Δεκέμβρη. Ούτε και θα μπω. Ένα μόνο: Είναι μακριά νυχτωμένος όποιος νομίζει ότι το μοναδικό κομμάτι τής Αριστεράς που χειρίστηκε λάθος το ζήτημα του Δεκέμβρη ήταν το ΚΚΕ.)

  ΔΥΟ Ώστε η πρώτη διδάξασα ήταν η Παπαρήγα; Περίεργο… Φαίνεται ότι αυτοί που μου έχουν πει ότι η θεωρία τών ‘‘δύο άκρων’’ είναι καρπός τής αντικομμουνιστικής προπαγάνδας τού ψυχρού πολέμου μού έχουν πει μαλακίες…

  ΤΡΙΑ Ακόμα μεγαλύτερες μαλακίες φαίνεται να μου έχουν πει κάποιοι άλλοι που ισχυρίζονται ότι η θεωρία τών δύο άκρων είναι βασικός ιδεολογικός πυλώνας τής υπαρκτής (χωρίς εισαγωγικά) ΕΕ…

  ΤΕΣΣΕΡΑ Ώστε η ενότητα στη βάση είναι άλλο πράγμα από την κορυφή; Και δεν μας το έλεγες τόσο καιρό ότι είσαι μέλος τής Πολιτικής Γραμματεία τού ΣΥΡΙΖΑ (και παλαιότερα του ΣΥΝ); 😉 Εκτός και αν έχεις την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση προωθεί την ενότητα στη βάση!!!

  ΠΕΝΤΕ Ειρωνεύεσαι την αριστερή ενότητα ακόμα και σε αυτές τις στιγμές που είναι φανερό ότι μιλάμε για το μίνιμουμ: ενότητα απέναντι στο φασισμό. Πολύ περίεργο για έναν αριστερό που θυμάται με νοσταλγία και καημό την ΕΔΑ…

  ΕΞΙ Πότε θυμήθηκε το κομμάτι τής Αριστεράς με το οποίο συντάσσεσαι να εναντιωθεί στη θεωρία τών ‘‘δύο άκρων’’; Να πούμε πολύ αφεντάδικα και μεγαλόψυχα από το 2008 και μετά; Μπορείς να μου πεις τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολαβούν μεταξύ 1991 και 2008 τι έκανε;

  ΕΠΤΑ Έχεις την εντύπωση ότι η θεωρία τών ‘‘δύο άκρων’’ στρέφεται μόνο εναντίον τού ΣΥΡΙΖΑ; Το ερώτημα που έθεσε ο Βορίδης με το οποίο φαίνεται να πηγαίνει πάσο για τον ΣΥΡΙΖΑ και να στοχοποιεί το ΚΚΕ δεν το πήρες είδηση; Την απειλή-προειδοποίηση του Μπάμπη «αν πάτε με το ΚΚΕ κι εμείς θα πάμε με μια πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή» δεν την κατάλαβες;

  ΚΑΙ 89 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Με υποχρεώνεις να σου δείξω σε ριπλέι, μέτρο προς μέτρο, μία ‘‘φάση’’ την οποία είσαι σε θέση να ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα.

  Увидимся

  ΥΓ (Να διαβαστεί σε σύνδεση με το πρώτο μέτρο τού οφσάιντ). Ξέρεις πολύ καλά τις απόψεις μου για την ιστορία τού 902. Εδώ εκτέθηκαν. Σε συζητήσεις με σένα και τον Κώστα Κ. Και ίσως να θυμάσαι πως είχα γράψει ότι «για το θέμα ετοιμάζεται ποστ». Στην ουσία το ποστ έχει ήδη γραφτεί από τις εδώ συζητήσεις μας. Ένα ρετουσάρισμα και είναι έτοιμο. Ε, αυτό το ρετουσάρισμα δεν θα γίνει ποτέ. Ούτε και to ποστ θα ανέβει ποτέ. Δεν άλλαξα βέβαια απόψεις. Απλώς, «η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης» μου έδειξε ότι, επειδή άλλαξαν οι καιροί, πρέπει κι εγώ να αλλάξω πανιά. Να ‘‘στρίψω’’, με άλλα λόγια. Δικά σου λόγια είναι αυτά, товарищ, και δικές σου προτροπές προς εμάς, θυμάσαι; («Να στρίβετε, ορέ!»).

  Θυμάσαι;

 23. Ο/Η papoylis λέει:

  Λέφτηδες

  προκειμένου να υπερασπιστείτε με νύχια και με δόντια την «ενότητα της αριστεράς» όπως εσείς τη φαντάζεστε ενδύεστε τα κορακί του … Γιάχου 🙂

  Απαντήσεις με το μέτρο :

  Απέναντι στο φασιστικό φαινόμενο πρωταρχική σημασία έχει η συσπείρωση του λαού και όχι της ..αριστεράς. Γιατί η απειλή στοχεύει ζητήματα δημοκρατίας ( αστικής ) . Αυτό επειδή η μεγάλη πλειοψηφία του κοσμάκη δεν είναι πρόσφορη για εφόδους στα Χειμερινά Ανάκτορα και «λαϊκές συμμαχίες» μετά πίλου . Επομένως αν το ζητούμενο είναι η αντιμεττώπιση της φασιστικής απειλής και του παρακράτους μια ευρύτατη συσπείρωση στη ΒΑΣΗ μπορεί να αποτελέσει ένα ανάχωμα ( υπό προϋποθέσεις ) . Η δική μου εμπειρία λέει ότι σε κομβικά σημεία του εκάστοτε πολιτικού παιγνίου το ευαγές του περισσού στοχευμένα και συγκροτημένα «χάρισε» το πλεονέκτημα στους πολιτικούς εκπρροσώπους των αφεντάδων . Το γιατί είναι προφανές , τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δύο τελευταίες δεκαετίες : μετά τα «δραματικά γεγονότα» και τη κατάρρευση του «υπαρκτού» ο μόνος στόχος του ευαγούς είναι η «επιβίωση» . και αυτό απαιτεί τη συντριπτική πρωτοκαθεδρία , ιδεολογική , πολιτική , εκλογική στο χώρο της αριστεράς . Μια τέτοια πρωτοκαθεδρία είναι η προϋπόθεση για την «επιβίωση με το όπλο παρά πόδα» στο διηνεκές και για όσο ο σεχταρισμός και η ιδιωτεία ( ως προς τα πράγματι πολιτικά ζητούμενα ) μπορούν να ανατροφοδοτούν και να αναπαράγουν αυτή τη δυνατότητα. Τα πρώτα σημάδια ότι αυτό αλλάζει δραματικά , ότι δηλαδή τα κουμάσια της ηγεσίας του περισσού δεν θα μπορούσαν πλέον να βολεύωνται στις ήπιες συνθήκες του μεταπολιτευτικού μπαχαλιστάν φάνηκαν το 2008 . Το ορέο είναι πως οι ίδιοι καμαρώνουν σαν γύφτικα σκερπάνια ότι πρώτοι και μόνοι προειδοποιούσαν για την επερχόμενη κρίση ( λες και δεν υπήρχαν πολλοί άλλοι που τη διέβλεπαν ) , αλλά αυτό δεν τους έκανε να σκεφτούν τις επιδράσεις του επερχόμενου τσουνάμι σε κάθε έκφανση του πολιτικού παιγνίου , Ούτε να αναθεωρήσουν στρατηγική και στόχους προς αντιμετώπιση των άμεσων , επειγουσών αλλά και των στη συνέχεια αναγκών που η κρίση δημιουργούσε . Αντίθετα , με διαδοχικά βήματα – συνέδρια , από τότε μέχρι σήμερα επέλεξαν τον «‘αναχωρητισμό» και τη «γυμναστική» αν με εννοείτε 😉
  Όταν λοιπόν φάνηκε το δεκέμβρη του 2008 και λίγο πρωτύτερα ότι αναδύεται ένας άλλος πόλος της αριστεράς στο πολιτικό προσκήνιο η καλή «συντρόφισσα» επέλεξε τη στιγμή για να πλήξει το τότε ανανεωτικό ριζοσπαστικό πόλο πρώτη και πριν καν εμπλακούν στο «λυντσάρισμα» οι καθ’ ύλην αρμόδιοι με το γνωστό ποιηματάκι περί θωπείας των κουκουλοφόρων . Μια τέτοια παρέμβαση στα τότε πράγματα υπερβαίνει κάθε προηγούμενο σε ό,τι αφορά τη πολιτική αλλά και την ηθική διάσταση του ατοπήματος – προβοκάτσιας. Το επισήμανα τότε σε παρέμβαση μου και επειδή έχω ακόμα σχετικά σώα τη μνήμη μου χάρηκα όταν ο μυστακοφόρος «στρατηγιστής» χρησιμοποίησε προ ημερών δημοσία εκείνη την ορέα στιγμή της λεκανιάρας για να γεμίσει και να αδειάσει στα μούτρα του κοινού τη δική του λεκάνη . Το ήξερα από τότε ότι αυτό το «σκατό» θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Παράλληλα αναπτύσσεται από πολλά κέντρα ( όπως και τότε ) η θεωρία ότι το ΚΚΕ είναι «συνεπές» , «σοβαρό» και «αξιόλογο» ως πολιτικός φορέας γιατί προφανώς δεν αποτελεί κίνδυνο για το σύστημα ( ίσως σε μερικούς αιώνες ) αλλά ανάχωμα και μπουντέλι στο οποίο τα αφεντικά αξίζει να επενδύουν. Οι αιχμές του τσεκούρια δεν πρέπει να σας ανησυχούν Λέφτηδες : παραχώρηση προς βασιλικούς – ακροδεξιούς για να επιστρέψουν στο μαντρί είναι , αφού θα χρειαστεί μαύρη πανστρατιά για να αποφευχθεί η επικράτηση του οξαποδώ. Η διαφορά με τις ορέες στιγμές που μας χάρισε η προσφάτως συνταξιοδοτηθείσα το 2008 είναι ότι η άλλη πλευρά , ο οππορτουνιστικός οξαποδώς δηλαδή , σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση έσπευδε να υπερασπιστεί το ευαγές και την αριστερά εν συνόλω αντί να ψάχνει την δυνατότητα να προβοκάρει . Για μένα η τακτική αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι λάθος αλλά ως ανένταχτος ούτε μετέχω , ούτε επηρεάζω , ούτε συντονίζω πολιτική. όπως ( για πλάκα προφανώς ) υπαινίσσεσθε στο τέταρτο εκ των επτά μέτρων σας. Δεν υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί με το ευαγές συμφωνία για οτιδήποτε ( ακόμα και για το αν έχουν τρύπα οι δεκάρες ) σε επίπεδο ηγεσίας.
  Σας πιάνει το παράπονο γιατί ο τοβάριτς σας επέλεξε στο άρθρο με τις λεκανιάρες να κλείσει με τόσο σαφείς ( αν και έμμεσες ) αναφορές – αιτιάσεις. Σκανιάζετε γιατί «δεν είναι η σττιγμή να τονίζουμε τις διαφορές μας» και » οι καιροί απαιτούν ενότητα της αριστεράς» . Ορέα : δείτε γύρω σας όλο το αππαράτ των συριζαίων που το φωνάζει σε κάθε ευκαιρία και με κάθε μέσο και μάλιστα σε ενότητα με επίπεδο προοδεευτικό – δημοκρατικό – αριστερό . Αυτό δεν σας φτάνει ;;;; Δείτε και την «απάντηση» του ευαγούς που επιλέγει την «ενότητα» με καπέλλο ( σαν μπόμπα με καπέλλο ) και μάλιστα όπως τη φαντασιώνεται αυτό . Δείτε πως μετά από την εκλογική συντριβή του 12 οι διάφοροι εντεταλμένοι αγκιτάτορες όταν εμφανίζωνται στα ΜΜΕ στοχεύουν σκαιά και σχεδόν αποκλειστικά το μαγαζί εκείνο που τους έφαγε τη πελατεία , το μαγαζί που δυνητικά θα τους πάρει και τα ρέστα και θα τους βγάλει εκτός τσόχας. Γιατί το παλιό καλό καιρό αντέχανε και βόλευε να παίζουν «καραμπίνα» με την ανοχή των λοιπών που χτυπούσαν τα χοντρά κόλπα αμείλικτα . Η «κάβα» έφτανε , στο τραπέζι δεν είχε μπει κανένας «μη ελεγχόμενος» και έτσι η τριανδρία ψείριζε σιγά σιγά το κοσμάκη και μετά κάθε εκλογική μάχη μοιράζανε τα ..σπόλια στα ιδιαίτερα..

  Αλλά στην «επίθεση» ενότητας που καθημερινά ( και λανθασμένα ΙΜΗΟ ) δέχεται το ευαγές από τη κουμουνδούρου αυτό που πρέπει να περιμένετε Λέφτηδες δεν είααι η «ευόδωση» της ενότητας στη κορυφή , αλλά το επόμενο άδειασμα κατά πρόσωπο της λεκάνης όπως τότε το 2008. Με μια προβοκάτσια δηλαδή αντίστοιχου μεγέθους στο εγγύς μέλλον και όταν πλέον οι παραμύθες των συστημικών δεν θα «πιάνουν τόπο» ενώ το κοινό ζητούμενο ( καρχαριών και καραμπίνας ) θα είναι πιό επείγον παρά ποτέ.

  Αυτά βλέπει και μολογάει ο …τοβάριτς σας , επομένως τα περί οφφσάιντ σε μένα δεν πιάνουν τόπο. Νοιώθω Κατσούρ αν με εννοείτε 😉

  μερικά ακόμα παρεμπίπτοντα σχεετικά με το σχόλιο σας :

  ΕΝΑ : η συζήτηση για το ποιός χειρίστηκε πιό λανθασμένα την εξέγερση του 2008 είναι το ίδιο ατελέσφορη όσο και οι δαιμαρτυρίες σας για τη θέση μου. .. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε όπως και τότε η λεκάνη με τα σαρμελόζουμα , Ότι το κόλπο που έστησαν τότε οι καρχαρίες και στο οποίο το πρώτο ‘χτύπημα» έδωσε η «καραμπίνα» επαναλαμβάνεται μπας και τσιμπήσει ο κοσμάκης να «μπει» για να του πάρουν πάλι τα σώβρακα 😉
  ΔΥΟ : σε λίγο θα υποστηρίζετε ότι είμαι υπέρ της θεωρίας των δύο άκρων επειδή σας έθιξα τη τιμή της λεκανιάρας . Όμως σκεφτείτε ότι η τότε «ομορφιά» ακριβώς αυτή τη θεωρία εξυπηρετούσε και μιλάμε τώρα για «συνταγματικά τόξα» . Αν με ρωτάγατε μάλιστα θα σας έλεγα ότι το «ευαγές» βρίσκεται στο ΚΕΝΤΡΟ του τόξου αυτού , παρέα με τους λοιπούς συστημικούς καραχαρίες ως κολλαούζος ( συνοδό ψάρι ) . Το μόνο ερώτημα είναι πότε και πόσοι από τους οπαδούς του θα το αντιληφθούν επιτέλους. 😉
  ΤΡΙΑ : Στον οποίο ιδεολογικό πυλώνα οι δυνάμεις της ανανεωτικής αριστεράς στο Ε.Κ. προέβαλαν τότε σθεναρή αντίσταση αν δεν κάνω λάθος και εξακολουθούν να τον αρνούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενστερνίζωνται και τις «ομορφιές» του μπάρμπα Σήφη 😉
  ΤΕΣΣΕΡΑ : Στη πλακίτσα απαντάς με πλακίτσα , αλλά πιό χοντρή : και εγώ δεν γνώριζα ότι είστε μέλη της βάσης του ΚΚΕ για να είμαι πιό ήπιος , έτσι ώστε να επιτευχθεί η «ενότητα σττη βάση» 😉
  ΠΕΝΤΕ : Ειρωνεύομαι τις φαντασιώσεις περί ενότητας όπως την αντιλαμβάνωνται ορισμένοι σούργελοι ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν όλοι οι μακαντάσηδες στο ευαγές. Οι αναγκαιότητες της ζωής θα τους διαψεύσουν και τους δύο οικτρά. Τα χρυσαύγουλα σύντομα θα γνωρίσουν νέα περίοδο άνθησης αν ορισμένοι δεν αποστούν από τα στενά τους συμφέροντα. Και επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει , ο κοσμάκης ( στο οικονομικό , κοινωνικό και ηθικό χάλι που είναι ) θα αποτελέσει τη ψαριά.
  ΕΞΗ : Έχω ήδη απαντήσει από το τρίτο «μέτρο» Λέφτηδες . να προσθέσω ότι τα σχετικά ψηφίσματα του ΕΚ δεν τα ψήφισαν ούτε οι ευρωβουλευτέες της εδώ δεξιάς . Τώρα όμως τα επικαλούνται πέρρνωντας τη λεκάνη από τα αβρά χεράκια της αλήστου. 😉
  ΕΠΤΑ : Προφανώς με θεωρείτε ηλίθιο …. σαν καλά και διαβασμένα παιδιά που είστε. Σε κομματική οργάνωση προ 35ετίας , προειδοποιούσα για το κίνδυνο του φασισμού – παρακράτους , αλλά μέσα στη τότε ευωχία της μεταπολίτευσης άλλοι με κοίταζαν με απορία και άλλοι μου χτυπούσαν τη πλάτη συγκαταβατικά και θα μου πείτε πως δεν καταλαβαίνω :mrgreen: . Αυτό όμως δεν κάνει τη λεκάνη λιγώτερο ρυπαρή και απεχθή , ούτε τη λεκανιάρα λιγώτερο ένοχη 😉

  Για τους 89 πόντους θα σας στεναχωρήσω : ούτε έφαγα εγώ ντολμαδάκια , ούτε τα χειροκρότησα . Αν ο γέρο χαρίλαος μαζί με την άλλη μουσίτσα δεν «τσίμπαγαν» , χάνοι , στην ευκαιρία να τελειώνουν με το καλύτερο πράκτορα που έπαιξε στη τσόχα από την εποχή Ελ. Βενιζέλου , ευκαιρία που τάχα μου τους πρόσφερε ο δεεύτερος τη τάξει πράκτορας , η φωλιά ορισμένων δεν θα ήταν τόσο χεσμένη. Και οι κλειδοκράτορες του ευαγούς δεν θα φύσαγαν το γιαούρτι , όσο ακόμα είχε και μέλι. Το βέβαιο είναι ότι στη τσόχα έχει αλλάξει η «φάση».

  ΥΓ : προχωρήστε ακάθεκτοι με το ποστ σας Λέφτηδες. Το μόνο που ΔΕΝ θα ανεχθώ είναι διαστρέβλωση αυτών που εδώ έχω ΕΓΩ γράψει. Θα καταπλεύσω τότε και θα σας πάρει ο διάολος για να τα λέμε όλα 🙂

 24. Ο/Η papoylis λέει:

  Επ ευκαιρία : πού φάνηκε ποτέ ότι υποστηρίζω την ΕΔΑ , μια λύση ανάγκης , όπως τη κατήντησαν οι Κολλιγιάννηδες 😉

 25. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товарищ Яков Федотович,

  Θα απαντήσω αφού μελετήσω. Για την ώρα να διαλύσω μία παρεξήγηση:

  Όταν έγραφα το καλοκαίρι «ετοιμάζεται ποστ», σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα ότι το ποστ αυτό θα σχετιζόταν με τις εδώ συζητήσεις ή ότι θα παρέπεμπε στο πρόσωπο το δικό σου ή του Κώστα Κ. Για όνομα! Τι μας πέρασες; Να πιάσουμε να κάνουμε «προσωποποιημένη» ανάρτηση την ίδια στιγμή που συζητούσα μαζί σας εδώ;;; Ποτέ τών ποτών! Η ανάρτηση θα ήταν γενική. Μπορεί να είχε σαν στόχο να καταρρίψει επιχειρήματα που χρησιμοποίησες εσύ και ο Κώστας Κ. (και σχεδόν όλη η εκτός ΚΚΕ Αριστερά), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχε εσάς για στόχο!

  Увидимся

 26. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товарищ Яков Федотович,

  Πολλές απορίες μού δημιούργησε η απάντησή σου. Υπερβολικά πολλές, θα έλεγα.

  Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιφασιστική ενότητα του λαού τής Αριστεράς, δυσχεραίνει ή και αντιβαίνει τη λαϊκή αντιφασιστική ενότητα.

  Δεν καταλαβαίνω γιατί η ενότητα στη βάση δυσχεραίνεται όταν επεκταθεί και στην κορυφή.

  Δεν καταλαβαίνω πώς προωθείται η ενότητα στη βάση όταν η κάθε βάση ανασύρει αμαρτίες τής κορυφής τών ‘‘άλλων’’.

  Δεν καταλαβαίνω πώς βοηθάς τη βάση τού ΚΚΕ να πιέσει την κορυφή του για αναθεώρηση της γραμμής απομονωτισμού. Με το να ισχυρίζεσαι ότι το ΚΚΕ στηρίζει το σύστημα από το κέντρο μάλιστα; Σε τι διαφέρεις από τους Κουκουέδες που αποκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ δεκανίκι τών μονοπωλίων;

  Δεν καταλαβαίνω πώς χτυπιέται η απαίτηση του ΚΚΕ για πρωτοκαθεδρία μέσα από το επιχείρημα ότι το ΚΚΕ «σε κομβικά σημεία του εκάστοτε πολιτικού παιγνίου το ευαγές του περισσού στοχευμένα και συγκροτημένα “χάρισε” το πλεονέκτημα στους πολιτικούς εκπροσώπους των αφεντάδων». Επειδή είναι τόσο ηλίθιοι (ή ίσως επειδή είναι προδότες); Γι’ αυτό άραγε δεν δικαιούνται την πρωτοκαθεδρία; Η ριζική αμφισβήτηση της απαίτησης του ΚΚΕ για πρωτοκαθεδρία δεν θα προέλθει από την απόδειξη της ανικανότητάς του σε αυτό ή το άλλο ζήτημα (αντίστοιχες ανικανότητες σε άλλα ζητήματα έχουν καταγραφεί και καταγράφονται και στην εκτός ΚΚΕ Αριστερά), αλλά από τη θεωρητική θεμελίωση της άποψης ότι οι πρωτοκαθεδρίες (ηγεμονίες) δεν κερδίζονται κατ’ απονομή ή κληρονομικώ δικαιώματι, αλλά στο πεδίο τής πολιτικής στρατηγικής και δράσης σε συνδυασμό με το προφανές: επειδή πολλοί δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, είναι προτιμότερο να ξεκινήσουμε να βαδίζουμε όλοι μαζί ακολουθώντας την ίδια κεντρική κατεύθυνση με την ελπίδα ότι η διαδρομή θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, παρά να επιμένουμε να ακολουθεί ο καθένας το δικό του δρόμο.

  Δεν καταλαβαίνω πώς ο Δεκέμβρης απείλησε ή πολύ περισσότερο κλόνισε την επιρροή τού ΚΚΕ. 19 μήνες μετά το Δεκέμβρη τού 2008 το ΚΚΕ πέτυχε το ψηλότερο ποσοστό του μετά τη διάσπαση του 1991 (8,15%) ο δε ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε από το υψηλότερο του 2007. Τη βύθιση, έστω και ελαφριά, εσύ τη βαφτίζεις ανάδυση και την ανύψωση κλονισμό; Τέτοια λάθη δεν θα τα έκανα ούτε εγώ που δεν είμαι των θετικών επιστημών! 🙂

  Δεν καταλαβαίνω πώς έχεις τόσο επιλεκτική μνήμη και θυμάσαι παλαιότερα γεγονότα ενώ ξεχνάς πιο πρόσφατα. Για παράδειγμα πώς θυμάσαι τα παλαιότερα καλά λόγια τού συστήματος για το ΚΚΕ και ξεχνάς την ευαρέσκεια του Δασκαλόπουλου για τον ΣΥΡΙΖΑ με προσωπική (και αόρατη μέχρι στιγμής) επιστολή) προς τον Τσίπρα.

  Δεν καταλαβαίνω πώς ξεχνάς τα δικά σου πρόσφατα λόγια στο τσαρδί μας («σας το έχω πει πολλές φορές ορέ και θα το επαναλάβω : οι σγούψες της Κουμουνδούρου προς περισσό μεριά έχουν στόχευση μόνο στη βάση και τους συνοδοιπόρους του απολιθώματος , πρόκειται δηλαδή για προφάσεις»). Μέσα σε δέκα μέρες, οι προφάσεις έγιναν ειλικρινείς προθέσεις («ο οππορτουνιστικός οξαποδώς δηλαδή , σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση έσπευδε να υπερασπιστεί το ευαγές και την αριστερά εν συνόλω αντί να ψάχνει την δυνατότητα να προβοκάρει»);;;

  Δεν καταλαβαίνω πώς εκφράστηκε αυτή η επίθεση ενότητας προς το ΚΚΕ. Με τις ανοησίες που γράφτηκαν όλο σχεδόν τον Αύγουστο για την ιστορία τού 902;;;

  Δεν καταλαβαίνω πώς το αντιΚΚΕ μένος σου σε κάνει τόσο τυφλό ώστε να μη βλέπεις ούτε καν το προφανές: μετά τον αναμενόμενο επαναπατρισμό στη ΝΔ κάποιων ανεγκέφαλων που ψήφισαν ΧΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη και το τελευταίο ψηφαλάκι από τους Κουκουέδες που τον Ιούνιο του 2012 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Κάνεις ότι μπορείς για να επιστρέψει στο ΚΚΕ ακόμα και το τελευταίο ψηφαλάκι!

  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ:

  ΕΝΑ: Η «λεκάνη με τα σαρμελόζουμα» προέρχεται από την κάθετη εναντίωση του ΚΚΕ με την αναρχία, χρονολογούμενη από τον καιρό τών λασπών. Δεν ήταν εφεύρεση της στιγμής για να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο ζήτημα αν το ΚΚΕ δεν προφύλαξε τον κώλο του και έδωσε πάτημα.

  ΔΥΟ: Ουδέποτε θα υποστηρίξουμε ότι ασπάζεσαι τη θεωρία τών ‘‘δύο άκρων’’. Είναι σαφές ότι για σένα το ΚΚΕ είναι στο κέντρο τού συστήματος…

  ΤΡΙΑ: Στο Ε.Κ. μέχρι και το ΛΑΟΣ ψήφισε κατά τού κατάπτυστου ψηφίσματος. Για χαζό με έχεις να ισχυριστώ ότι η εκτός ΚΚΕ Αριστερά (για το «ανανεωτική» να μη το συζητήσω καλύτερα…) το υπερψήφισε; Αυτό που εννοούσα είναι πόσες φορές ασχολήθηκε η ‘‘ανανεωτική’’ αριστερά σου με το να ξεχωρίσει το μωρό από τα βρωμόνερα. Πόσες φορές έστω τόλμησε να πει το προφανές, αυτό που κι εσύ ο ίδιος έχεις υποστηρίξει: «είναι προφανές ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν το απόλυτο κακό».

  ΤΕΣΣΕΡΑ: Κακώς δεν γνώριζες ότι είμαστε μέλη της βάσης τού ΚΚΕ. Το έχω πει (και σε σένα): Δεν σηκώνουμε μία σημαία. Τις σηκώνουμε όλες μαζί. Με αυτή την έννοια, είμαστε και παραείμαστε μέλη τής βάσης τού ΚΚΕ. Όπως ακριβώς είμαστε και μέλη τής βάσης τού ΣΥΡΙΖΑ ή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

  ΠΕΝΤΕ: Ώστε «Τα χρυσαύγουλα σύντομα θα γνωρίσουν νέα περίοδο άνθησης αν ορισμένοι δεν αποστούν από τα στενά τους συμφέροντα.»; Όπως αφίστασαι εσύ, ας πούμε;;;

  ΕΞΙ: Καλύφθηκε στο κύριο σημείο. Στο δευτερεύον (κι αυτό κύριο είναι στην πραγματικότητα, μια και αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σου): Περίμεναν όλες αυτές οι δεξιούρες (δεξιόμορφες και αριστερόμορφες) την Παπαρήγα για να κάνουν χρήση τής θεωρίας τών ‘‘δύο άκρων’’;;; Σιγα-σιγά θα μου πεις ότι κι εμείς είμαστε οι Rolling Stones! 🙂

  ΕΠΤΑ: Καθόλου ηλίθιο δεν σε θεωρούμε. Το ακριβώς αντίθετο. Ούτε και ποτέ ισχυρίστηκα ότι είμαι κανένας αριστερό σοφός. Την αριστερή αλαφαβήτα ξέρω (κι αυτή όχι μέχρι το τελευταίο γράμμα…). Είναι πασιφανές και ηλίου φαεινότερο όμως, ότι δεν μπορείς να ελέγξεις το μένος σου για το ευαγές ούτε καν την ώρα που μας μαχαιρώνουν (όλους, των Κουκουέδων μη εξαιρουμένων) στην ψύχρα. Αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να γίνει για να το ελέγξεις. Μήπως να βρεθούμε όλοι μαζί σε καμιά Μακρόνησο; (υπάρχει ένα ερώτημα βέβαια σ’ αυτή την περίπτωση: αν θα είμαστε πάνω ή κάτω απ’ το χώμα, οπότε ίσως και να μην έχουμε την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε ορισμένα ζητήματα…).

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ 89 ΠΟΝΤΟΥΣ: Παρερμηνεύτηκαν τα λόγια μου. Καμία αιχμή για τα ντολμαδάκια. Εντελώς τελείως καμία. Εννοούσα την πολύχρονη εμπειρία σου από τα λάθη και τις παραλείψεις τής Αριστεράς, χωρίς όμως να εστιάζω σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.

  Τέλος, για την ΕΔΑ: Μα δεν υπέκρυπτε καμία κριτική η αναφορά μου στην ΕΔΑ (αν δεν ήσουν προκατειλημμένος και δεν πίστευες ότι ‘‘διαιτητεύω’’ σαν τον Γιάχο, θα το είχες καταλάβει)! Η ΕΔΑ ήταν μία αναγκαιότητα για την εποχή της. Για την εποχή μας, τηρουμένων των αναλογιών και των διαφορών, η νέα ΕΔΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. ‘‘Περίεργη’’ όμως ΕΔΑ αυτή η καινούργια, μα τον Τουτάτη. Όχι μόνο χωρίς ΚΚΕ, αλλά και εναντίον τού ΚΚΕ. Αυτό εννοούσες άραγε προ 35ετίας, όταν προειδοποιούσες για το κίνδυνο του φασισμού – παρακράτους; Επισήμαινες την ανάγκη απομόνωσης του ΚΚΕ μέσω της ανακήρυξής του σε αποδιοπομπαίο τράγο τής Αριστεράς; Λίγο ακόμα και θα τα καταφέρεις!

  Увидимся

 27. Ο/Η papoylis λέει:

  λέφτηδες

  οι «‘απορίες» σας πρώτα ( και κατά το δυνατόν τηλεγραφικά ) :

  «Δεν καταλαβαίνω γιατί η αντιφασιστική ενότητα του λαού τής Αριστεράς, δυσχεραίνει ή και αντιβαίνει τη λαϊκή αντιφασιστική ενότητα.»

  Αντιλαμβάνεστε το κυκλικό χαρακτήρα της πρότασης ; δεν έχω κάτι να απαντήσω στο ανωτέρω αυτοαναφορικό

  «Δεν καταλαβαίνω γιατί η ενότητα στη βάση δυσχεραίνεται όταν επεκταθεί και στην κορυφή.»

  γιατί όπως ξελαρυγκιάζομαι να …γράφω η μία κορυφή ( με την εξαίρεση ορισμένων ρομαντικών ) προτείνει την κοινή δράση ως πρόφαση , η δε άλλη ούτε να το σκέφτεετται δεν θέλει , οπότε ενότητα σττη βάση ίσως , σστη κορυφή είναι ουτοπία.

  «Δεν καταλαβαίνω πώς προωθείται η ενότητα στη βάση όταν η κάθε βάση ανασύρει αμαρτίες τής κορυφής τών ‘‘άλλων’’.»

  Αναμασώντας , οι βάσεις ,αυτά που τους λένε οι κορυφές ως συνήθως.Η ανάγκη μόνο είναι το προωθητικό γέμισμα για την ενότητα στη βάση . Αν η …εξυπνάδδα αφορά εμένα , επειδή εξ αρχής υποστηρίζω τη μία πλευρά σας το έχω πει ότι δεν αποτελώ μέρος της «βάσης» ούτε κατά διάνοια. Διατηρώ την ανεξαρτησία της κρίσης και της εκφοράς άποψης που δεν δεσμεύει παρά μόνο το γερο τοβάριτς σας. Την εν τη ανάγκη ενότητα του κοσμάκη ττη βλέπω ως επερχόμενο εκ των πραγμάτων πρώτιστα και μεττά ως ζητούμενο που τώρα δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνομαι τη σημασία της καθοδήγησης και των ηγεσιών , όσο και το γεγονός ότι είτε θα συρθούν μπροστά είτε θα τους πάρει ο διάολος.

  «Δεν καταλαβαίνω πώς βοηθάς τη βάση τού ΚΚΕ να πιέσει την κορυφή του για αναθεώρηση της γραμμής απομονωτισμού. Με το να ισχυρίζεσαι ότι το ΚΚΕ στηρίζει το σύστημα από το κέντρο μάλιστα; Σε τι διαφέρεις από τους Κουκουέδες που αποκαλούν τον ΣΥΡΙΖΑ δεκανίκι τών μονοπωλίων;»

  Δεν θέλω να βοηθήσω κανέναν Λέφτηδες ούτε φιλοδοξώ κάτι τέτοιο. Οι παρεμβάσεις μου είναι διαπιστωτικές και εκφράζουν μόνο τη δική μου περιορισμένη αντίληψη. Από τους κουκουέδες ( της βάσης ) διαφέρω μόνο στο ότι μπορώ ελεύθερα να τα ψάλλω κατά παντός χωρίς να κινδυνεύω να βρεθώ στα Μπούλκες.Και κανένας εμπλεκόμενος συριζαίος δεν θα τολμούσε να ισχυριστεί αυτά που εγώ γράφω ότι το ευαγές είναι στο κέντρο του παλαιού πολιτικού συστήματος γιατί θα του τράβαγαν το μανίκι από τη κουμουνδούρου.

  «Δεν καταλαβαίνω πώς χτυπιέται η απαίτηση του ΚΚΕ για πρωτοκαθεδρία μέσα από το επιχείρημα ότι το ΚΚΕ «σε κομβικά σημεία του εκάστοτε πολιτικού παιγνίου το ευαγές του περισσού στοχευμένα και συγκροτημένα “χάρισε” το πλεονέκτημα στους πολιτικούς εκπροσώπους των αφεντάδων». Επειδή είναι τόσο ηλίθιοι (ή ίσως επειδή είναι προδότες); Γι’ αυτό άραγε δεν δικαιούνται την πρωτοκαθεδρία; …… κτλ κτλ»

  Το ΚΚΕ δεν απαιτεί πρωτοκαθεδρία αλλά πλήρη έλεγχο ( μετά πίλου ) . Εγώ πάντως δεν έχω πρόβλημα να τη διεκδικήσει και να τη πάρει μέσα στην επόμενη χιλιετία. Ακόμα και τα κόκαλα μου θα έχουν γίνει στάχτη . Ούτε ηλίθιοι είνα ούτε προδότες Λέφτηδες . Όπως εξηγώ στο σχόλιο μου την «‘επιβίωση» προσπαθούν να εξασφαλίσουν φυσώντας το γιαούρτι. Είναι δυνατόν αυτοί οι δεινόσαυροι στα ενδότερα με τα ομόφωνα συνέδρια και ττις παρελάσεις μεε τα σημαιάκια να έχουν πλέον οποιαδήποτε σχέση με τη ΜΛ θεωρία και πράξη ;;; Γι αυτό δεν θα με δείτε ποτέ να τους αποκαλώ προδότες . Εδώ και χρόνια δεν αποτελούν κίνδυνο για το σύστημα ακριβώς επειδή ( εκεί στα άδυτα ) δεν είναι ούτε ηλίθιοι . με μια κουβέντα οι επιτηδευματίες αυτοί δεν έχουν καμμία Ρώμη , αν με εννοείτε . Εκτός και αν είναι Ρώμη τα ..χειμερινά ανάκτορα και ο πατερούλης 😉

  «Δεν καταλαβαίνω πώς ο Δεκέμβρης απείλησε ή πολύ περισσότερο κλόνισε την επιρροή τού ΚΚΕ. 19 μήνες μετά το Δεκέμβρη τού 2008 το ΚΚΕ πέτυχε το ψηλότερο ποσοστό του μετά τη διάσπαση του 1991 (8,15%) ο δε ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε από το υψηλότερο του 2007. Τη βύθιση, έστω και ελαφριά, εσύ τη βαφτίζεις ανάδυση και την ανύψωση κλονισμό; Τέτοια λάθη δεν θα τα έκανα ούτε εγώ που δεν είμαι των θετικών επιστημών! 🙂

  Πέρα από το γεγονός ότι σας χρειάζεται ένα μάθημα θετικών επιστημών , θα απαιτηθεί για σας επειγόντως και ένα σεμινάριο επαρκούς ανάγνωσης … ΠΟΥ ορέ λέω εγώ κάτι τέτοιο ;;; :mrgreen: . Τα γεγονότα του 2008 άρχισαν με δημοσκοπικά ευρήματα πρωτοφανή , ευρήματα που ναρκοθετούσαν το τοπίο . Το ΚΚΕ , ή μάλλον η λεκανιάρα , έκανε τότε τη δουλίτσα της μια χαρά . Τόσο καλά που βρήκε και μιμητές τότε και τώρα 😉

  «Δεν καταλαβαίνω πώς έχεις τόσο επιλεκτική μνήμη και θυμάσαι παλαιότερα γεγονότα ενώ ξεχνάς πιο πρόσφατα. Για παράδειγμα πώς θυμάσαι τα παλαιότερα καλά λόγια τού συστήματος για το ΚΚΕ και ξεχνάς την ευαρέσκεια του Δασκαλόπουλου για τον ΣΥΡΙΖΑ με προσωπική (και αόρατη μέχρι στιγμής) επιστολή) προς τον Τσίπρα.»

  Μόνο που την επιστολή την έγραψε ο Δασκαλόπουλος , ενώ τη λεκάνη την άδειασε η εξυπηρετική κυριούλα. Πάντως εγώ δεν διαθέτω πρόσβαση στην εν λόγω επιστολή , αν και από αυτά που διαβάζω ( στοιχεεία οικονομικά ) αντιλαμβάνομαι γιατί ο πρόεδρος των βιομηχάνων έχει πρεμούρα να επικοινωνήσει με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις τρέχουσες συνθήκες 😉

  «Δεν καταλαβαίνω πώς ξεχνάς τα δικά σου πρόσφατα λόγια στο τσαρδί μας («σας το έχω πει πολλές φορές ορέ και θα το επαναλάβω : οι σγούψες της Κουμουνδούρου προς περισσό μεριά έχουν στόχευση μόνο στη βάση και τους συνοδοιπόρους του απολιθώματος , πρόκειται δηλαδή για προφάσεις»). Μέσα σε δέκα μέρες, οι προφάσεις έγιναν ειλικρινείς προθέσεις («ο οππορτουνιστικός οξαποδώς δηλαδή , σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση έσπευδε να υπερασπιστεί το ευαγές και την αριστερά εν συνόλω αντί να ψάχνει την δυνατότητα να προβοκάρει»);;;»

  ένα ακόμα δείγμα του γιατί χρειάζεσθε επιγοντίως λέμε σεμινάριο επαρκούς ανάγνωσης. 🙂 Λέω εγώ πουθενά για ειλικρινείς προθέσεις ;;;; απλά οι συριζαίοι δεν στοχεύουν την «επιβίωση» στο θαλάμι τους και επομένως δεν έχουν συμφέρον να πάρουν αυτοί τη λεκάνη με τα φλόκια. ¨οταν το εευαγές μάλισστα υπερέβη τα εσκαμμένα ( Σιφωνιός , 902 κτλ ) τη λεκάνη που τους πεττνε κάθε μέρα από το περισσό κατάμουτρα επέστρεψαν και μάλιστα με τον ηπιώτερο δυνατό τρόπο.

  «Δεν καταλαβαίνω πώς το αντιΚΚΕ μένος σου σε κάνει τόσο τυφλό ώστε να μη βλέπεις ούτε καν το προφανές: μετά τον αναμενόμενο επαναπατρισμό στη ΝΔ κάποιων ανεγκέφαλων που ψήφισαν ΧΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη και το τελευταίο ψηφαλάκι από τους Κουκουέδες που τον Ιούνιο του 2012 ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Κάνεις ότι μπορείς για να επιστρέψει στο ΚΚΕ ακόμα και το τελευταίο ψηφαλάκι! »

  έφαγα μια μίνι παράγραφο , Λέφτηδες , που ήδη απαντήθηκε , αλλά εδώ πλέον σηκώνω τα χέρια : Το «αντικουκουέ μένος» μου μου λέει ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή που πραγματικά θα παίζεται το εκλογικό παίγνιο και όχι η ευκολία των ευρωεκλογών , οι μισοί και βάλε Χρυσαυγίτες θα πήγαιναν πίσω στο μαντρί ( είτε το είχαν φάει το παλληκάρι είτε όχι ) . Η ΝΔ θα κάνει τη δουλειά της και ο Σύριζας το ίδιο. Αυτοί που θα μείνουν σχεδόν μόνοι είναι οι …ροβινσώνες του περισσού. Η δική μου δε «προσπάθεια να επαναπατρίσω τους ψηφοφόρους» στο ευαγές θα μοιάζει τότε με χονδροκομμένη φάρσα . Γιατί το επί της ουσίας πολιτικό παίγνιο δεν περιμένει αυτούς που ξέχασαν τη βαλίτσα με τα τσιτάτα στο σπίτι 😉

  ΤΑ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ :

  ΕΝΑ : εφεύρεση της στγμής ήταν επειδή η λεκάνη ρίχτηκε στα μούτρα του τότε ΣΥΝ και όχι στους αναρχοαυτόνομους . Δύο παράγοντες συνηγορούν : α) οι τότε δημοσκοπήσεις που έδιναν στο ΣΥΝ απίστευτα ποσοστά και β) το ευαγές ποτέ δεν είπε όχι σε τέτοια ευκαιρία από την εποχή του Πλουμπίδη και πιό πριν ακόμα 😉

  ΔΥΟ : Προφανώς , αλλά αυτό υπαινιχθήκατε εμμέσως σττο προηγούμενο σχόλιο σας.

  ΤΡΙΑ : Δηλαδή το καίριο ήταν να λέει η ανανεωτκή αριστερά αυτό που σε μια συζήτηση προ καιρού έλεγα εγώ ;;; Και επειδή δεν το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία θα λέμε ότι υποστηρίζει τη θεωρία των δύο άκρων ;;;;; Ξέρουμε ότι σχεδόν κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ομνύει στο όνομα του Πατερούλη , αλλά θα χρειαστείτε πιό ισχυρά επιχειρήματα …. δεν νομίζετε ;; 🙂

  ΤΕΣΣΕΡΑ : Ορέα … ενσαρκώνετε την «ενότητα στη βάση» . Δεν το λέτε και στον εν Κύπρω διανοητή να γράψει μια πραγματεία περί οππορτουνιστικών φαντασιώσεων να τη βρούμε ;

  ΠΕΝΤΕ : αυτά να τα πείτε σε όσους έχουν «στενά συμφέροντα» και όχι σε κάποιον που απέχει συνειδητά από κόμματα , οργανώσεις επί 35 συναπτά 😉

  ΕΞΗ : η «λεκάνη» φέρει υπογραφή , όπως και να το κάνουμε. Το «κύρος» και το «ήθος» του ευαγούς είναι ανεκτίμητο εργαλείο για τους καλοθελητές. Το βεβαιώνει ακόμα και ο πρετεντέρης μαζί με 27 ακόμα κατασκευαστές πλυντηρίων 🙂

  ΕΠΤΑ : Εμένα Λέφτηδες μου έχουν ήδη κρατημένη θέση και στη Μακρόνησο και στο Μπούλκες , οπότε ανησυχίαν μη έξετε.

  ΤΑ 89 ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ : προφανώς και δεν το υπονοήσατε εσείς , εγώ άδραξα την ευκαιρία 🙂

  Τέλος για την ΕΔΑ και αυτά που έλεγα προ 35ετίας και βάλε : Να σας πω πρώτα ότι όταν ήρθε εδώ το βλαστάρι του Γέρου της «Δημοκρατίας» , αρχές μεταπολίτευσης , και ενώ όλοι στο αεροδρόμιο έφτιαχναν μια ορέα ατμόσφαιρα , ο ταβάριτς σας με κάτι περίεργους και παρά τη γραμμή , ήμασταν εκεί με ένα μικρό πανώ που έγραφε : Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ , ΔΙΩΚΕΤΑΙ , ΧΤΥΠΙΕΤΑΙ και οι εν ευωχία μας κοιτούσαν με την ίδια απορία που εσείς έχετε όταν με διαβάζετε. Αυτά που έλεγα πριν από 35 – 40 χρόνια ισχύουν και τώρα και ούτε τότε , ούτε τώρα έχουν στόχο το ΚΚΕ. Τότε γιατί ακόμα δεν είχα τη πείρα να καταλάβω τι ακριβώς επεδίωκαν εκεί στα άδυτα του ευαγούς . Τώρα γιατί αντιλήφθηκα εκ πείρας ότι το ευαγές δεν εντάσσεται επ ουδενί στις δύο επίμαχες και ακραίες κατηγορίες για λόγους που έχω εκτενώς δείξει σε αυτό και προηγούμενα σχόλια 😉

 28. Ο/Η Μαύρο πρόβατο λέει:

  Βασικές δομικές κατηγορίες πολιτικής προσέγγισης παπούλη: παἰγνιο, επικοινωνιακά, δημοσκοπικό, Μπούλκες.
  Γένος: Ντοριό, τηλεθεατής, εμμονές.
  Πού αναμφισβήτητα οδηγούν όλα αυτά: στην ασημαντότητα και το αδιέξοδο.
  Επί της προσφερόμενης πλατφόρμας ανταλλαγής σχολίων – τι να κάνει κανείς: ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο του (εγώ δεν έχω άλλον -> δεν προτίθεμαι να δώσω συνέχεια, μένω σε αυτό)

 29. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товарищ Яков Федотович,

  Δεν θα ανακυκλώσω την όλη συζήτηση. Νομίζω ότι η κάθε πλευρά έχει εκθέσει το σκεπτικό της και όποιοι παρακολουθούν μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Θα περιοριστώ σε ορισμένα πραγματολογικά, σε μία επισήμανση και σε μία υπενθύμιση, και θα ολοκληρώσω από τη μεριά μου αυτό το γύρο, αφήνοντας το κλείσιμο σε σένα (κατά την παλαιοκομμουνιστική παράδοση).

  1. «ΠΟΥ ορέ λέω εγώ κάτι τέτοιο ;;; 🙂 ». Με αυτά τα λόγια διαμαρτύρεσαι επειδή αυθαίρετα και λανθασμένα σού αποδίδω την άποψη ότι ο Δεκέμβρης κλόνισε την επιρροή τού ΚΚΕ. Μα ποιος τα γράφει αυτά:

  «Όταν λοιπόν φάνηκε το δεκέμβρη του 2008 και λίγο πρωτύτερα ότι αναδύεται ένας άλλος πόλος της αριστεράς στο πολιτικό προσκήνιο η καλή “συντρόφισσα” επέλεξε τη στιγμή για να πλήξει το τότε ανανεωτικό ριζοσπαστικό πόλο πρώτη και πριν καν εμπλακούν στο “λυντσάρισμα” οι καθ’ ύλην αρμόδιοι με το γνωστό ποιηματάκι περί θωπείας των κουκουλοφόρων.»

  2. H δημοσκοπική άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ κατά το 2008 συνδεόταν με το μπάχαλο στο ΠΑΣΟΚ. Κορυφώθηκε την άνοιξη —τότε εμφανίστηκαν τα απίστευτα ποσοστά (18%), όχι εκεί που τα τοποθετείς—, κράτησε μέχρι τις αρχές τού καλοκαιριού και το φθινόπωρο, όσο ανέκαμπτε (τρόπος τού λέγειν) το ΠΑΣΟΚ, υποχωρούσε αντίστοιχα. Τον Νοέμβριο του 2008 ήταν στο 12%. Ακριβώς στο ίδιο ποσοστό ήταν και τον Δεκέμβριο (φαίνεται ότι η ‘‘λεκανιάρα’’ δεν έκανε καλή δουλειά… 😉 ). Ιανουάριο – Φεβρουάριο στο 10. Πρέπει να έρθει ο Μάρτιος για να πέσει περίπου στα κιλά του (7,5%) και να ξαναδεί την πλάτη τού ΚΚΕ (όλα τα νούμερα από Βαρόμετρο της Public Issue ( http://www.publicissue.gr/category/pi/varometers/political-barometer/ )

  3. «Και κανένας εμπλεκόμενος συριζαίος δεν θα τολμούσε να ισχυριστεί αυτά που εγώ γράφω ότι το ευαγές είναι στο κέντρο του παλαιού πολιτικού συστήματος γιατί θα του τράβαγαν το μανίκι από τη κουμουνδούρου.»

  Κρύβε λόγια. Κρύβε λόγια και φάε το ποντίκι σου! 🙂 Για δες τι γράφει εδώ το καλόπαιδο ο Κυρίτσης, μέλος τής Κεντρικής Επιτροπής (και μέλος τής Πολιτικής Γραμματείας πριν το Συνέδριο):

  «Με την κίνησή του να πουλήσει τον «902» σε επιχειρηματία φιλικό προς την κυβέρνηση, ακόμα και μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ, το ΚΚΕ αναδεικνύεται σε εμφανή συστημικό κρίκο. Η αναμετάδοση της ΕΡΤ ήταν μια κίνηση που τροφοδοτούσε την ψευδαίσθηση ότι «το ΚΚΕ, την κρίσιμη στιγμή, τελικά θα προσέτρεχε με κάποιον τρόπο». Οικτρή διάψευση. Τελικά, ο Περισσός παραδίδει τα όπλα στους αντιπάλους, διότι το να έχεις κανάλι είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο και το ΚΚΕ δεν το απεμπολεί απλώς, αλλά το δίνει για να γίνει άλλο ένα μνημονιακο πλυντήριο. Διαλέγει στρατόπεδο.» ( http://www.avgi.gr/article/738142/o-%C2%ABrealismos%C2%BB-tou-kke )

  Φυσικά, αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα από τη ‘‘συντροφική’’ κριτική προς το ΚΚΕ…

  4. Κραυγαλέο λάθος το συμπέρασμά σου ότι σου καταλογίζω, έστω και υπαινικτικά, υιοθέτηση της θεωρίας τών ‘‘δύο άκρων’’. Η σχετική αναφορά μου στο αρχικό σχόλιο με το ριπλέι τών 6,89 μέτρων ήταν η εξής:

  «ΕΞΙ Πότε θυμήθηκε το κομμάτι τής Αριστεράς με το οποίο συντάσσεσαι να εναντιωθεί στη θεωρία τών ‘‘δύο άκρων’’; Να πούμε πολύ αφεντάδικα και μεγαλόψυχα από το 2008 και μετά; Μπορείς να μου πεις τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολαβούν μεταξύ 1991 και 2008 τι έκανε;»

  Δεν νομίζω ότι προκύπτει από πουθενά το συμπέρασμά σου. Και επί τέλους: συνομιλούμε εδώ και τρία χρόνια σχεδόν και σχεδόν καθημερινά. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι δεν με χαρακτηρίζει ένας τέτοιος απλουστευτικός και ισοπεδωτικός τρόπος σκέψης;

  Η επισήμανση:

  Είναι πραγματικά απορίας άξιον πώς καταφέρνεις και πείθεις τον εαυτό σου ότι επειδή δεν είσαι οργανωμένος και επειδή μιλάς μόνο για λογαριασμό σου οι απόψεις που εκφράζεις δεν έχουν και πολιτική στόχευση. Φαντάζομαι να μην έχεις και τη φιλοδοξία να πείσεις κανέναν άλλον… 🙂

  Η υπενθύμιση:

  «Εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθεριά».

  Увидимся

 30. Ο/Η papoylis λέει:

  Μπλακσίπιε

  η ασημαντότητα μου αυτά βλέπει , αυτά λέει , οπότε δεν έχω άλλο τι να προσθέσω . Αν οι κατηγορικές δομές που χρησιμοποιώ με εντάσσουν κατά τη γνώμη σου στο Ντοριό , δηλώνω ευτυχής 😉 Η έλλειψη επιχειρημάτων ουσίας διαθέτει αυτές τις ευκολίες – καταφυγές. 🙂

  Λέφτηδες

  1) Η αναγνωστική σας «επάρκεια» στο ζενίθ …! Το ζήτημα που επισημαίνω δεν είναι ότι ο Δεκέμβρης «κλόνισε την εκλογική επιρροή του ΚΚΕ» . Ακόμα και από την ανάγνωση επιπέδου νηπίου της παραγράφου μου που αναφέρετε δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Μια τελευταία προσπάθεια να εξηγήσω : Το καλοκαίρι του 2008 παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση της επιρροής της ανανεωτικής αριστεράς σε επίπεδα πρωτόγνωρα. Στην ευρύτερη αριστερά για πρώτη φορά το ΚΚΕ εμφανιζόταν δεύτερο με εξίσου ισχυρά ποσοστά όπως και παλαιότερα , πάντως δεύτερο. Η λεκάνη στα μέσα του δεκέμβρη έδωσε το έναυσμα για μια άνευ προηγουμένου συντονισμένη επίθεση κομμάτων , ΜΜΕ με στόχο την τότε ανανεωτική αριστερά. Ας μη ξεχνάαμε ότι η ανανεωτική – ριζοσπασστική αριστερά είχε σε μεγάλο βαθμό υποστεί τη «παρενόχληση» του εκσυγχρονισμού τα προηγούμενα χρόνια και θα υφίστατο στη συνέχεια και τις ομορφιές του κωλοτούμπα κυρ Φώτη . Όπως είναι φυσικό ( για όσους αντιλαμβάνωνται πως λειτουργούν τα δημοσκοπικά φαινόμενα ) η υπόχώρηση των δημοσκοπικών επιδόσεων της παράταξης έγινε σταδιακά και σε διάστημα περίπου 4 μηνών , όσο διαρκούσε η ορέα εκστρατεία . Τότε επανήλθαμε στη «τάξη» των πραγμάτων για να «ξεχαστεί» η ομορφιά από τους έχοντες πολιτικό Άιζενχάουερ και να επανέλθει στο προσκήνιο λίγο πριν από τις διπλές εκλογές του 12 ( και βέβαια μέχρι και σήμερα για ευνόητους λόγους ) . Μετά και από αυτά ταα φραγκοδίφραγκα ελπίζω να μην επανέλθουμε επ αυτού ( για το τι λέω δηλαδή στα προηγούμενα ) 😉

  2) Αν δεν σας καλύπτει η απάντηση μου εδώ στο 1) νίπτω τας χείρας μου 🙂

  3) Γνωρίζουμε αν τελικά του τράβηξαν το μανίκι ή όχι του Κυρίτση για το «συστημικό κρίκο» . Γιατί από αυτά που εγώ αντιλαμβάνομαι η κεντρική γραμμή παραμένει σταθερή με βασικό στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το «συστημικό κρίκο» . Το ότι ο Κυρίτσης πετάει την ατάκα του ( με αφορμή τον 902 ) :

  α) είναι παρωνυχίδα σε σχέση με αυτό που εγώ ισχυρίζομαι γενκά και όχι με αφορμή το θέμα του 902 . ( περίπου τα ίδια λέει πχ επί δεκαετίες το ΚΚΕ ΜΛ 🙂 ) . Παρεπιφτού , έχει κανείς παρακολουθήσεει τη ξεφτίλα του «νέου» καναλιού Ε ;;;

  β) είναι για σας φαίνεται αξιοπερίεργο ως γεγονός , ότι δηλαδή στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζωνται διάφορες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις 🙂

  4) Η αρχική μου σχετική ατάκα : «ΔΥΟ : σε λίγο θα υποστηρίζετε ότι είμαι υπέρ της θεωρίας των δύο άκρων επειδή σας έθιξα τη τιμή της λεκανιάρας» . Βγάλτε τα συμπεράσματα σας από τη συνέχεια της σχετικής συζήτησης 🙂

  Για την επισήμανση :

  Προφανώς και οι απόψεις που εκφράζω είναι πολιτικές : δεν προέρχωνται από κανενός είδους εξάρτηση ή δέσμευση και επομένως αν εσείς θέλετε να αποδώσετε πολιτική στόχευση be my guest . Η διαπιστωτική ΙΜΗΟ ουσία είναι ότι αποτελεί ρομαντισμό στα όρια της ηλιθιότητας η επιδίωξη να θεμελιωθεί ενότητα ή έστω μερική συμπόρευση στη κορυφή με το ευαγές . Σε αυτή τη διαπίστωση μπορείτε να αποδώσετε όποια στόχευση γουστάρετε , εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος , αλλά επιχειρηματολογία ισχυρή που να αντιμάχεται τη δική μου διαπίστωση δεν βλέπω . Το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί ο επόμενος εξυπνάκιας που θα πει το γνωστό ποιηματάκι : ότι δηλαδή «αντικειμενικά» αυτά που λέω εξυπηρετούν την «αντίδραση» και τα «μονοπούλια» , εκτός και αν τα «δακρύβρεκτα» περί «μίσους» και «μένους» αποτελούν επιχεειρήματα. Λέφτηδες , εγώ δεν μισώ κανέναν , ούτε καν την ηγεσία του ευαγούς , πόσω μάλλον απλά μέλη και οπαδούς . Οι πρώτοι κάνουν απλά τη δουλειά τους ψήνωντας και κινητοποιώντας τους δεύτερους με το όραμα μιας «Δεύτερης Παρουσίας» την οποία ( στην ηγεσία ) θεωρούν ότι αποκλειστικά πρακτορεύουν 😉

  Over and out

 31. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Παπούλη όταν λες ανανεωτική αριστερά του ..τότενες, εννοείς του ΣΥΡΙΖΑ του Αλαβάνου και των …λοιπών;; 🙂

 32. Ο/Η papoylis λέει:

  Ως διάδοχο σχήμα ναι Αναγνώστα και ελπίζω να συνεννοούμαστε. εκτός και να θεωρείς ότι η παρουσία των σημερινών ρημαδιστών τότε δεν «έπαιζε» 😉

 33. Ο/Η khlysty λέει:

  Παπς, οι λεκανιάρες συνεχίζουν το έργο τους… 😦

 34. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Η παρουσία των σημερινών …ρημαδιστών έπαιζε και τότενες αυτό που έπαιζε και παίζει πάντα η παρουσία τους, όπου και αν συμμετείχαν, είτε ΚΚΕ, είτε ενίαιος ΣΥΝ, είτε οτιδήποτε.
  Μπορούν να ,μιλάνε (συνήθως για ζητήματα διαδικασίας ή ….αισθητικής) αλλά στις αποφάσεις για τις πράξεις δεν τους συμπεριλαμβάνουν, γκρινιάζουν βέβαια μετά, αλλά …δε βαριέσαι, το αντέχουν, άσε που είναι και χρήσιμοι για άλλοθι ..ανεκτικότητος.
  Απλώς όταν η γκρίνια των ρημαδιστών δεν τους χρειάζεται ως άλλοθι, τους ..σφάζουν, ώστε να δείξουν αποφασιστικότητα και ιδεολογική συνέπεια.
  Θα μου πεις καλά να στο κάνει ο Χαρίλαος, αλλά να στο κάνει και ο ..Αλέκος;;
  Δυστυχώς έτσι είναι τα πράματα Παπούλη 🙂

  Οπότε το ..Δεκέμβρη τον τόνο στο ΣΥΡΙΖΑ τον έδινε η ..αντικαπιταλιστική και αντισυστημική αντίληψη των ..ανοιγμάτων του Αλέκου στα κινήματα (σικ 🙂 ) και ουδεμία σχέση όλα αυτά με ανανεωτική αριστερά.
  ΟΙ δε ρημαδίτες απλώς γκρίνιαζαν και διαφωνούσαν, αλλά είπαμε….

 35. Ο/Η papoylis λέει:

  Κλύστη

  Η πιθανή καρατόμηση Μπογιόπουλου είναι στα πλαίσια της οικονομικής – ιδεολογικής «αναδιάρθρωσης» του ευαγούς . Δεν λογίζεται ως ενέργεια που έχει σχέση με τη λεκάνη.

  Αναγνώστα

  αν θεωρείς ότι η ανανεωτική αριστερά ήταν εξ αρχής κααι μέχρι τέλους ο … λεωνίδας πάω πάσσο. Το αξιοπερίεργο είναι ότι τη τελευταία δεκαετία οι «ανανεωτές» εντός του ΣΥν είχαν επιμόνως και εξακολουθητικά τη μειοψηφία. Αν αυτό στερεί το ..τίτλο «ανανεωτική» είναι δικό σου ζήτημα να εκφέρεις γνώμη. Υπάρχει και η εμπειρία της διαρκούς ομοφωνίας του ευαγούς ως αντιπαράδειγμα 🙂

 36. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  Λοιπόν για να τελειώνουμε. 🙂
  Παπούλη έχεις απόλυτο δίκιο αλλά θα συμφωνήσω με τους …Λέφτηδες. 😆

  Δεν φταίω εγώ. Διάβασα μια μελέτη …σκοπιμότητας και αυτά έγραφε.
  Το κακό ήταν ότι είχε ημερομηνία λήξεως. Που είχε περάσει. 😉

  Οι εξελίξεις τρέχουν και το διακύβευμα είναι η αυτοδύναμη(;) κυβέρνηση του μέλλοντος μας.

  Πάμε σε ακόμη πιο σκληρή πόλωση και ήδη έχουν καταστρωθεί σχέδια με διάφορες εναλλακτικές που θα έχουν εκτός των άλλων και το εργαλείο της ΧΑ (που από προπέτασμα καπνού, δοθείσης αναμενομένης βέβαια ευκαιρίας 😦 ,μεταβάλλεται σε ένα ακόμη φόβητρο) στο επίκεντρο.

  Ήδη η Θεοδώρα αποκάλυψε ότι στην ανάγκη θα υπάρξει κοινή κάθοδος ΝΔΣΟΚ στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν (σύντομα). Η πρόβα και το σχέδιο απομόνωσης εξελίσσεται (εν βρασμώ) με τη συζήτηση περί αντιναζιστικού μετώπου, τις αναπληρωματικές εκλογές και τους κοινούς υποψηφίους απέναντι στους ΧΑ.
  Όσοι δε διαμορφώσουν διευρύνσεις, συμμαχίες και εφεδρείες με μελετημένες κινήσεις θα είναι άξιοι της μοίρας τους.
  Αυτά.

 37. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Παπούλη από το να θεωρεί κάποιος ότι ο Λεωνίδας ήταν η αρχή και το τέλος της ανανεωτικής αριστεράς, μέχρι το ναθεωρεί ότι έχει σχέση η ανανεωτική αριστερά, όπως τουλάχιστον οριζόταν από το ..μακαρίτη τον μπελιγκουέρ και ..ενταύθα, με το μόρφωμα επί κυριαρχίας Αλαβάνου και των διάφορων μαρξιστικών λενινιστικών ου μην και αντικαπιταλιστικών ..ριζοσπαστικών τάσεων έχει μια απόσταση.
  Το ζήτημα δεν είναι αν ήταν μειοψηφία οι μετέπειτα δημαρίτες, το ζήτημα είναι ότι πολιτικά και ιδεολογικά το μόρφωμα δεν είχε σχέση με το ρεύμα που συζητάμε, ίσα ίσα είχε μπει σε τροχιά ..αντίποδα προς τις αντιλήψεις του ρεύματος της ανανεωτικής αριστερας.

 38. Ο/Η nikos__alfa λέει:

  Συνελήφθησαν Μιχαλιολάκος, Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Λαγός. Αναζητούνται άλλος ένας βουλευτής και 31 στελέχη .

  Η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Συγκινήθηκα.

  Ερώτηξη
  Αυτοί που θα μείνουν απ έξω τι θ απογίνουν οι καημένοι;
  Ερώτηξη
  Καλά συλλήψεις χωρίς εικόνα γίνεται; Τζάμπα πληρώνουμε τα κανάλια. 😀

 39. Ο/Η Left G700 λέει:

  Ορέ Αναγνώστη! Παρά τα νενανικά «σουλάτσα» σου, δηλαδή σε ηλικία που το μυαλό έχει μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης 🙂 , δεν έχεις εμπεδώσει ούτε το απλούστερο; Αριστερά χωρίς αντικαπιταλισμό είναι σκορδαλιά χωρίς σκόρδο, ψωμί και γουδοχέρι! Μόνο με γουδί! Αλλά τι «μαγείρεμα» να γίνει μόνο με το γουδί και τι φαγητό να βγάλει;Στην καλύτερη, κάνα Μάνο και κάνα Τζήμερο. Άντε και καμιά Ντόρα! 😉 🙂

 40. Ο/Η papoylis λέει:

  Αναγνώστα

  μου έκανες τη μούρη …κρέας λέμε 😉

 41. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Λέφτη όλα αυτά τα έχω συζητήσει ….κατά τα σουλάτσα μου με λιγότερο αποφασιστικούς (στο λόγο) από σένα είναι η αλήθεια, αλλά από την άλλη με πιο έγκυρους ως μεταφορείς των απόψεων τη;ς Αριστεράς, τις οποίες επικαλείσαι.
  Θέλω να πω ότι εξελέγησαν ως άγγελοι των απόψεων και η όλη δράση της …προπαγάνδας υπέρ των απόψεων αυτών (βέβαια άμα τους πει κάποιος ότι κάνουν προπαγάνδα θα τον αρχίσουν στα γαλλικά και θάχουν δίκιο) έχει όσο να πεις και μια ..εγκυρότητα
  Και δεν λέω για τα ανανεωτικά μόνο, λέω και για τα μλ.
  Οπότε βεβαίως παίρνω σοβαρά τις επισημάνσεις σου και υπολογίζω αυτά που (μας) λες, αλλά επίτρεψέ μου να τα συνδυάζω και με τις ερμηνείες και άλλων εκφραστών.
  Πάνοτε φιλικά
  Αναγνώστης

  ΥΓ Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω τα μούτρα κανενός τίποτα, αλλά ότι οι ..κυριαρχούσες απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ περί των όσων συνέβαιναν το …Δεκέμβρη, ήταν οι στο μόουντ της ανανεωτικής αριστεράς, ας πούμε της παράδοσης του ΚΚΕεσ, να μου επιτρέψεις να το θεωρώ λάθος

 42. Ο/Η papoylis λέει:

  Καλά Αναγνώστα 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s