Ο Γιώργος είχε σχέδιο .. Wow

Στα πλαίσια της κατηγορίας μου «Επικοινωνιακές Κωλοτούμπες» διαβάστε σήμερα καλοί μου αναγνώστες σχετικά με το νέο επιστημονικό επίτευγμα   Δημιουργικής Λογικής που προέκυψε μετά από ενδελεχείς μελέτες και εργώδη πειράματα από  το «Ίδρυμα Επικοινωνιολογικών Ερευνών ο Μάξιμος»

Το νέο αυτό επίτευγμα είναι υψίστης σημασίας , εντάσσεται δε στη χορεία βαρυσήμαντων αξιωμάτων και θεωρημάτων της Επικοινωνιακής Λογικής που έχουν προέλθει από τα εργαστήρια του ανωτέρω Ιδρύματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση που διανέμεται σε όλο τον ημερήσιο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο από χθες :

«….Δια του νέου αξιώματος που προέκυψε μετά από άοκνες προσπάθειες των εργαστηρίων μας και μένει μόνο να επιβεβαιωθεί και πειραματικά *, ενοποιείται δι ολοκληρώσεως κατά παράγοντες το ad hoc με το ex post εις ένα τοπολογικό μόρφωμα ιδιότυπο και μοναδικό. Αν δε εφαρμοστεί το θεώρημα Zermello το μόρφωμα αναπτύσσεται σε ένα σύστημα συναρτήσεων τύπου Weierstrass που δεν επιδέχεται λύσιν δια παραγωγίσεως αλλά μόνο δι αριθμητικών μεθόδων. Σημειωτέον ότι το προκύπτον υπόδειγμα είναι αυστηρά μαθηματικό και δεν περιλαμβάνει ανερμήνευτους ( στοχαστικούς ) όρους. Διεθνή Ινστιτούτα , οργανισμοί και εκπρόσωποι επιστημονικών ενώσεων υπεδέχθησαν το νέο αξίωμα με διθυράμβους , ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος βρίσκεται ήδη στη Λιβυή όπου προωθεί προς συνεκμετάλλευση το επίτευγμα του Ιδρύματος. Κατόπιν συμφωνίας με τη NASA και  την IATA εις το αξίωμα δόθηκε το όνομα του Ιδρύματος μας και θα αποκαλείται εφεξής ΑΞΙΩΜΑ ΜΑΞΙΜΟΥ«


με τις φτωχές μου μαθηματικές και στατιστικές γνώσεις θα επιχειρήσω , για τους ενδιαφερομένους , μια ανάλυση του Αξιώματος Μαξίμου , που όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι είναι μια συμβολή ουσίας στη προσπάθεια ενοποίησης του χωροχρόνου :

Το περασμένο φθινόπωρο λεφτά υπήρχαν , αλλά στη πορεία τα λεφτά χάθηκαν , όμως αυτό είχε προβλεφθεί και η αντίδραση ήταν ήδη προσχεδιασμένη. Προκειμένου να βρεθούν τα χαμένα λεφτά  χρησιμοποιήθηκε την άνοιξη η τεχνική του «πιστολιού στο τραπέζι» μια  ευριστική μέθοδος γνωστή και ως Russian roulette , ή μέθοδος Monte Carlo . Η μέθοδος εφαρμόστηκε τελικά στη μία μόνο πλευρά ( σκέλος )  της  εξισωτικής σχέσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεν λεφτά αλλά με όρους μη παραγωγίσιμους. Η μη παραγωγισιμότητα των όρων οδηγούσε σε αδυναμία εξαγωγής λύσεων ( ριζών ) με αποτέλεσμα αντί το χρέος ( το άλλο σκέλος )  να μηδενίζεται για κάποιες τιμές ( επιτόκια ) ,  αντίθετα να τείνει προς το άπειρο. Η δυναμοσειρά δηλαδή αντί να συγκλίνει κατά το προσδοκώμενο απέκκλινε ταχέως.  Αλλά και πάλι οι επιστήμονες του Ιδρύματος είχαν  σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Προσέφυγαν στη βοήθεια ειδικών  στη διακριτή ανάλυση όπως ο Στρώσε Κάνε , ο Πέδρο Σκρόφα  και ο Κλαύδιος Τρισές. Εκπονήθηκε κοινή εργασία επί του προβλήματος που έλαβε τελικά μνημ(ον)ιακό χαρακτήρα. Δια της μεθόδου της απαλοιφής άρρητων παρονομαστών και ορισμένων μεταβλητών μη καθοριστικού χαρακτήρα ( συντάξεις , εργασιακά δικαιώματα  ) επιχειρήθηκε η μετατροπή της ανωτέρω δυναμοσειράς σε  σύστημα συνεχές και παραγωγίσιμο ( απασχολήσιμο ) , ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση ριζών και να μετατραπεί το υπόδειγμα σε συγκλίνον προς το μηδέν αντί για αποκλίνον. Η πρώτη φάση αυτών των πράξεων και υπολογισμών επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου θέρους , αλλά τα αποτελέσματα δεν ήσαν τα αναμενόμενα. Η χρήση μεθόδων όπως η αναδιαπραγμάτευση όρων , το haircut μεταβλητών , η επιμήκυνση του πεδίου ορισμού πέραν των αρχικών ορίων που είχαν θέσει στη μνημ(ον)ιακή εργασία είχε εξ αρχής αποκλειστεί , αλλά παρόλες αυτές τις δυσκολίες σχέδιο υπήρχε.

Επιχειρήθηκε  μία ωμή ( raw ) μέθοδος τυχαίας απαλοιφής των προβληματικών όρων στις αρχές Νοεμβρίου. Η μέθοδος αυτή που καλείται και bluff ανάγεται στη περίοδο της Αναγέννησης και χρησιμοποιήθηκε από τον Tartaglia , επιστημονικό συνεργάτη του Νικολό Μακιαβέλλη. Αν αυτή η μέθοδος δεν είχε αποτέλεσμα ο Πρόεδρος είχε προτείνει να δοθεί εναλλακτικά λύση στο πρόβλημα με το  σύνολο του εκλογικού σώματος , μιας ομάδας ομοειδών στοιχείων επί των οποίων επιτρέπονται διάφορες πράξεις ( όπως απαλοιφή , αφαίρεση , μηδενισμός , εις άτοπον απαγωγή κ.α ) , οι οποίες μετά των μελών της ομάδος αποτελούν ένα ενιαίο και συνεπές όλον , αυτοπροσδιοριζόμενο και αυθύπαρκτο , αν και εντελώς ιδεατό.

Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος bluff δεν απέδωσε τα αναμενόμενα , κρίθηκε σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή της και να εγκαταλειφθεί η προσέγγιση που προτάθηκε από το Πρόεδρο του Ιδρύματος. Παρά και αυτές όμως τις δυσκολίες σχέδιο υπήρχε.

Στα μέσα τρέχοντος Νοεμβρίου , ενώ σε άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού επιχειρούσαν ήδη να επιλύσουν παρόμοια προβλήματα και οι πιέσεις που ασκούσε η διεθνής επιστημονική κοινότητα συνεχώς εντείνονταν , μια αποστολή ερευνητών από διεθνή ινστιτούτα ήρθαν στη χώρα μας για να συμβάλλουν στη προσπάθεια και να ελέγξουν τη μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών. Επειδή λεφτά πλέον δεν υπήρχαν , αλλά υπήρχε σχέδιο ,  οι σύμβουλοι αυτοί  σε αγαστή συνεργασία με τους ερευνητές του Ινστιτούτου Μαξίμου διαμόρφωσαν τη πορεία των περαιτέρω ενεργειών. Πρότειναν και επέβαλλαν αύξηση ορισμένων συντελεστών στους όρους των πολυωνυμικών συναρτήσεων , απαλοιφή αρρήτων όρων , χρήση συζυγών παραστάσεων , αποκοπή μελών και αναγωγή ομοίων όρων ( για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ). Όλα αυτά θα ήταν απαραίτητα ώστε επιτέλους να συγκλίνει η δυναμοσειρά , αν όχι στο μηδέν , τουλάχιστον σε πεπερασμένο όριο , ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση της επόμενης δόσης χρημάτων.

Κατά τα άλλα  μέθοδοι όπως επιμήκυνση , haircut , αναδιαπραγμάτευση δεν ήταν νοητό  και επιτρεπτό να εφαρμοστούν. Πάντα όμως υπήρχε σχέδιο.

Την ίδια  επίμαχη περίοδο σε αντίστοιχα Ιδρύματα της Ιρλανδίας , της  Ιβηρικής , της Ιταλίας και του Βελγίου , άλλοι ερευνητές , που ασχολούνταν με συγγενή προβλήματα , πλησίαζαν επίσης στο ποθητό αποτέλεσμα. Οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί μάλιστα διαπίστωσαν ότι ειδικά στην Ιρλανδία και στο Ινστιτούτο Cowan οι εργασίες είχαν προχωρήσει πολύ και οι εκεί επιστήμονες ήσαν έτοιμοι να δώσουν τη λύση. Αν και δεν είχαν σχέδιο όπως εμείς  , οι εκείθε ερευνητές  δεν ήσαν πρόθυμοι να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα , αν δεν είχαν τη διαβεβαίωση ότι θα κρατήσουν την ευρεσιτεχνία για τα επόμενα 11 ( 7+4 ) χρόνια και ότι λεφτά θα υπάρχουν (και μάλλον  θα το πετύχουν ) . Κατά πληροφορίες που δεν έχουν εισέτι εξακριβωθεί οι Ιρλανδοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της επιμήκυνσης των ορίων , αυτή ακριβώς που αρνούνταν πεισματικά να  εφαρμόσουν οι δικοί μας ερευνητές μαζί με τους  διεθνείς επιστημονικούς συμβούλους, αφού υπήρχε σχέδιο . Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας των Ιρλανδών θα είναι τόσο σημαντικά , ωστε η διεθνής επιστημονική κοινότητα να αποδέχεται τη χρήση της μεθόδου της επιμήκυνσης , θυσιάζωντας μέρος της αποδεικτικής ισχύος. Οι γνωρίζοντες λένε ότι δια της ιρλανδικής προσέγγισης αποδεικνύεται μεν το ευθύ , αλλά ουχί το αντίστροφο.

Όμως , όπως συχνά επαναλαμβάνουμε , υπήρχε σχέδιο για το εγχώριο μας Ίδρυμα.  Οι εδώ ερευνητές ανακάλυψαν επιτέλους και ex post τη χρησιμότητα της μεθόδου της επιμήκυνσης , αυτή την οποία ad hoc αρνούνταν και να συζητήσουν . Θα επιχειρήσουν τώρα να φθάσουν σε μια λύση συγκλίνουσα της οποίας τα δικαιώματα θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν για  7+4 έτη αντί για τα 3 ( τρία  ;)) που προέβλεπε η αρχική ερευνητική σύμβαση. Επίσης θα προσπαθήσουν να αποδείξουν και το αντίστροφο του Αξιώματος Μαξίμου που μπορεί να οριστεί ως εξής :

«Το ad hoc και το ex post ταυτίζωνται όταν οι επικοινωνιακές ανάγκες το απαιτούν»

με ευθύ ( και ήδη αποδεδειγμένο ) το :

«Οι επικοινωνιακές ανάγκες καθορίζουν το πότε  ad hoc και ex post  ταυτίζωνται»

* ( για τους μη εύκαιρους με τη μαθηματική ορολογία να σημειώσω μόνο ότι οι αξιωματικού χαρακτήρα προτάσεις  όπως πχ » η πολιτική αυτή είναι μονόδρομος»  δεν επιδέχωνται απόδειξης ούτε απαιτούν τέτοια. Αντίθετα τα θεωρήματα προκύπτουν βάσει αποδεικτικής διαδικασίας για το ευθύ και το αντίστροφο με επεξεργασία αξιωματικών προτάσεων – αξιωμάτων )

This entry was posted in Επικοινωνιακές κ..οτούμπες. Bookmark the permalink.

34 Responses to Ο Γιώργος είχε σχέδιο .. Wow

 1. Αριστούργημα!

 2. Παράθεμα: Ο Γιώργος είχε σχέδιο .. Wow « Κανάλι

 3. Ο/Η Kanali λέει:

  το έκλεψα …λιγάκι,
  ελπίζω με την άδειά σου.

 4. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  το προηγουμενο λινκ της πενανοστιμης ηθελα να το βαλω εδω ..σορρυ παπ αν θες σβησε το απο κει
  και το ξαναβάζω
  http://pentanostimi.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Pentanostimi+%28pentanostimi.blogspot.com%29

 5. Ο/Η papoylis λέει:

  Καναλιώτη την έχεις 🙂

  Δύτα , ευχαριστώ

  Νόσφη , θα το ξωπετάξω από το άλλο ποστ και θα το αφήσω εδώ , για να μαθαίνουν και να παραδειγματίζονται οι νέοι επίδοξοι στοχαστές 😉

 6. Ο/Η Ενη λέει:

  Παπούλη σορυ αλλά,
  Το ανωτέρω ποστ μοιάζει με «σύστημα συναρτήσεων» ενος «ασυνάρτητου» χειμαρρώδους λόγου………… 🙂

 7. Ο/Η Ενη λέει:

  Νοσφεράτε,
  Φυσικά δεν θα εμενε ανεκμετάλλευτο το θέμα απο τους «ειδικούς».
  Ομως το κείμενο του περιοδικού λέει ενα σωρό μπούρδες, ανεξάρτητα απο τη βράβευση. :mrgreen:

 8. Ο/Η papoylis λέει:

  Θα χρειαστείτε κάποιες στοιχειώδεις μαθηματικές γνώσεις για να επιλύσετε τις ασυνάρτητες συναρτήσεις μου κα Ένη … άλλοι ήδη κατέληξαν στη λύση 😉

 9. Ο/Η Ενη λέει:

  Φυσικά Παπούλη η δοθείσα λύση ,απο άλλους ,ειναι μια και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια:
  «Δεν μας αρέσει ο ΓΑΠ και η ΓΑΠοκυβέρνηση»
  ενίοτε ομως οι λύσεις δεν ειναι πάντα «μία και μοναδική». 😉

 10. Ο/Η papoylis λέει:

  Βλέπω ότι το πιάσατε το νόημα με τη πρώτη κα Ένη μου 🙂

 11. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  κοιταξτε ο ΓΑΠ ΕΙΝΑΙ στοχαστης

  και φυσικά την παρουσα κατασταση την αντιμετωπιζει ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ
  ομως ο Μεγαλυτερος στοχαστης Ολων ανεξαιρετως
  ο οποιος εναι ανωτερος του ΒΟΥΔΑ
  και μαλλον εχει φτασει στην ΝΙΡΒΑΝΑ (λογω Υπερφορτωσης πληροφοριων )

  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο

  ΔΑΜΑΛΟΣ

 12. Ο/Η papoylis λέει:

  Ο Δάμαλος νόσφη μου βρίσκεται σε μόνιμο Νιρβάνα λόγω υπερφόρτωσης κοιλίας.
  Τον μιμείται εσχάτως και ο γεροντότραγος της άλλης πλευράς που θυμοσοφεί ξεκοκκαλίζωντας κοψίδια.

  Για το γιωργάπη δε να σου πω ότι οι συναρτήσεις του είναι μόνιμα στοχαστικές . Ο συντελεστής συσχέτισης με τη πραγματικότητα δε ξεπερνά το 0.10 με ρ>0.50 ( μερικοί ίσως καταλάβουν )

 13. Ο/Η Ενη λέει:

  Παπούλη θαυμάσιος συλλογισμός
  Συσχέτιση σωματικού βάρους με «συντελεστη στοχαστικότητας».Τι να πούμε πλέον, logico-philosophicus στοχασμοί. 😆 🙂

 14. Ο/Η papoylis λέει:

  Κα Ένη μου μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο κοι Kendall και Fisher ορθά ισχυρίζονται ότι από το τελευταίο μου σχόλιο δεν καταλάβατε γρυ… 🙂

  ισχυρίζονται επίσης ότι ελάχιστοι θα το καταλάβουν

 15. Ο/Η Ενη λέει:

  Oρθώς Παπούλη
  Και τον Wittgenstein ελάχιστοι τον καταλάβαιναν……… αν και ειπε
  «The aspect of things that are most important to us are hidden because of their SIMPLICITY and FAMILIARITY» 😉

 16. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товариш Яков Федотович Павлов,

  Шляпе!

  Будьте счастливы!

 17. Ο/Η Νοσφερατος λέει:

  δεν ξεχνώ . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

 18. Ο/Η Μαύρο πρόβατο λέει:

  Έκτακτο! Νομίζω πάντως οτι ουδείς εξ όσων έθεσαν τα προβλήματα ενδιαφέρεται για την ύπαρξη ορίων και τη σύγκλιση. Απλά σημεία συσσωρεύσεως ψάχνουν… κι αν δεν τα βρουν θα μας αλλάξουν την τοπολογία…

 19. Ο/Η kanali λέει:

  Αν συντελεστής συσχέτισης 0,1 (δηλαδή κοντά στο 0) τότε οι μεταβλητές «στοχασμοί Γιωργάκη» και «πραγματικότητα» είναι ασυσχέτιστες αλλά ταυτόχρονα σύμφωνα με το dnt παράδοξο υπάρχει συσχέτιση με την δυναμοβροντοσειρά κατά frau Μerkel όπου φέρεται σαν η τιμή να είναι +1 και να υπάρχει πλήρης (τελεία) συσχέτιση και μάλιστα οι τιμές και των δύο «γιωργάκη» «merkel» να βαίνουν αύξουσες ή φθίνουσες.

 20. Ο/Η Ενη λέει:

  Εκτακτα
  Τα «μαθηματικά» συμπεράσματα βάσει των βαρυσήμαντων αυθαίρετων Παπούλειων συσχετισμών.
  Ευτυχώς που τα καταλαβαίνουν λίγοι…………… 😆 😯

 21. Ο/Η papoylis λέει:

  Κα Ένη

  ο μόνος που αυθαιρετεί σε αυτό το ποστ είστε εσείς , αν θέλετε τη φιλική μου συμβουλή. 🙂 🙂
  Δείτε πως έγκριτοι παραπάνω πανεπιστημιακοί θεωρούν αυτό μου το ποστ εξαιρετικό.

  Μπλακσίπιε

  όπως καλά γνωρίζεις το τέρας του Weierstrass εμπεριέχει χαοτικά φαινόμενα που ΔΕΝ οφείλονται σε τυχαίους αλλά σε συστηματικούς παράγοντες για ορισμένες τιμές των a και b . Ευχαριστώ για το σχόλιο

  Καναλιώτα

  αυτό που έχει σημασία είναι ότι η εκτιμώμενη τιμή του συντελεστή συσχέτισης 0,1 είναι με πιθανότητα διάπραξης σφάλματος τύπου Ι που υπερβαίνει το 50%.

 22. Ο/Η Ενη λέει:

  Παπούλη
  Τώρα φαίνεται οτι κοροιδευόμαστε. Δεν αμφισβητεί κανένας τους μαθηματικούς υπολογισμούς των πανεπιστημιακών, οπως λές. Η «βάση δεδομένων» Παπούλη μου ειναι αυθαίτερη και δεν εχει να κάνει με μαθηματικά ειναι πολιτική αποψη και προκατάληψη εναντι ενός πολιτικού
  προσώπου και της πολιτικής που ασκειται σήμερα απο τη κυβέρνηση.
  Γιατί περί αυτού πρόκειται οσο και να θέλεις να στέλνεις τη μπάλα στη «μαθηματική» εξέδρα. (για να τα πώ κι εγω ποδοσφαιρικώς). 😉

 23. Ο/Η Β.Δ. Καργούδης λέει:

  @Παπς μου, εγώ διέκρινα ΣΤΟ ΠΟΣΤ, μια βάση χιουμοριστικά κεφάτη από τη μεριά σου,
  με όλο αυτό το άρες-μάρες συμπίλημα, το χαρμάνι μαθηματικών & πολιτικής.
  Αλλά με την τροπή που παίρνει η κουβέντα,
  αρχίζω να υποψιάζομαι πως
  (κι εδώ) κάνω λάθος.
  Βεβαίωσέ με σε παρακαλώ πως ΛΑΘΟΣ το υποψιάζομαι ό,τι υποψιάζομαι.

  Σε διαφορετική περίπτωση, σπεύδω μόνο να σου θυμίσω τα μελαγχολικά μας χαχανητά, που έπεσαν, όταν ο μπαρμπα-Στάθης ο Κ (του Γιέηλ ντε) ασκώντας τις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΤΑΤΕΣ πράξεις της προπαίδειας στον αριθμό των νεκρών, κατέληγε στο ΠΟΛΙΤΙΚΟΤΑΤΟ συμπέρασμα, για το «καταφύγιο»
  -λέει ο αθεόφοβος!-
  που αποτέλεσαν οι εγκληματικές ορδές των Ταγματαλητών, απέναντι στη δολοφονική μανία ΚΚΕ & ΕΛΛΑΣ.
  Όχι λοιπόν, των άλλων να βρωμάνε, και τα δικά μας να αναβλύζουν Θείο Μύρο…

 24. Ο/Η papoylis λέει:

  Κα Ένη

  Το γεγονός ότι μου προσάπτετε «προκατάληψη» στο :

  «Η “βάση δεδομένων” Παπούλη μου ειναι αυθαίτερη και δεν εχει να κάνει με μαθηματικά ειναι πολιτική αποψη και προκατάληψη εναντι ενός πολιτικού
  προσώπου και της πολιτικής που ασκειται σήμερα απο τη κυβέρνηση.»

  με τιμά ιδιαιτέρως Τώρα για το πως είναι δυνατόν η πολιτική άποψη και η προκατάληψη να ταυτίζωνται , καλό είναι να ανατρέξετε στα δικά σας σχόλια .
  Πάντως , προς μη κακοφανισμό σας , το λέω συνέχεια στο ποστ : «Υπάρχει σχέδιο» 😆

 25. Ο/Η papoylis λέει:

  Καργουδέστατε.

  Μάλλον θυμάσαι λάθος. Τι σχέση έχει το δικό μου χιουμοριστικό ( τρόπος του λέγειν ) ποστ που περιλαμβάνει και μερικές μαθηματικές ( όχι και τόσο , όπως μπορούν να σε διαβεβαιώσουν κάποιοι ) αρλούμπες με τις σοβαρώτατες αρλούμπες που έλεγε στις διατυμπανισμένες ( μέχρι τυμπανιαίας ) μελέτες του ο ΣΚ ( του Γέλιου ) . Μελέτες τις οποίες ως όψιμος μεταμοντέρνος προσπαθεί να στηρίξει με στατιστικές επεξεργασίες που ούτε πρωτοετής φοιτητής της ΑΣΟΕΕ δεν θα άντεχε να διαβάσει χωρίς να ξεσπάσει σε γέλια. Αυτό ακριβώς είχα εκθέσει και παρουσιάσει στις τότε «συζητήσεις» στη Καλύβα , όπου και ουδείς ετόλμησε να με αμφισβητήσει. Ακόμα και ο διπρόσωπος δρ Στατιστικολόγος έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο.

  Γιατί βάγγο μου μπορεί στα πολιτικά και τα διεθνή να είμαι αγροίκος και σκράπας αλλά τις ποσοτικές μεθόδους τις παίζω στα δάχτυλα.

  Επομένως μη ψάχνεις στηρίγματα και επιχειρήματα εκεί που δεν υπάρχουν.

 26. Ο/Η Ενη λέει:

  Ετσι ειναι ,οπως το Καργουδειον συμπερασμα. Να θεωρηθούν οι «μαθηματικοί υπολογισμοί» ως χιουμοριστικές «ασκήσεις» επι χάρτου.
  Η προκατάληψη ενίοτε οδηγεί σε λανθασμένενες αποφάσεις (απόψεις). Φυσικά το «περηφάνεια και προκατάληψη» ειναι μια αλλη εννοια……… 😆 😆

 27. Ο/Η papoylis λέει:

  Βάγγο

  η συζήτηση που θυμάσαι ίσως είναι εδώ : http://panosz.wordpress.com/2009/09/11/civil_war-23/#comments

  Κάπου νωρίς στα σχόλια θα δείς τα σχετικά διαμειβόμενα με κάποιον bols

 28. Ο/Η nikiplos λέει:

  Χμ… Δεν το ήξερα παππούλη ότι ενδιαφέρεσαι και για καμπύλες Weierstrass… έτσι κι αλλιώς είναι μη συνεχείς παντού, αν και διαφορίσιμες… εξού και η πολιτική μας…

 29. Ο/Η Ενη λέει:

  Παπούλη
  Επιμένεις στο «σχέδιο». Στην πολιτική ως γνωστόν δεν πολυσυνιστάται διότι μπορεί να ανατραπεί ανα πάσα στιγμή λόγω της αλλαγής των εκάστοτε συνθηκών.
  Μόνο η χάραξη κάποιας στρατηγικής ισως «αντέχει», αλλά και αυτή παρακινδυνευμένη, μήπως ερθουν τα πάνω κάτω σάυτή την καταραμένη παγκοσμιοποίηση.
  Συνεπώς η καλύτερη μέθοδος ειναι οι πάσης φύσεως «μελέτες» για
  ενδεχόμενα υποθετικά «σχέδια» , που κινούν και το ενδιαφέρον του κοινού. 💡

 30. Ο/Η nikiplos λέει:

  έτσι κι αλλιώς είναι συνεχείς παντού, και πουθενά διαφορίσιμες είναι το σωστό, μην τρελαθούμε κιόλας, αφού είναι γεμάτες γωνίες οι καμπύλες… παραδρομή και ζητώ συγνώμη 😉

 31. Ο/Η Μαύρο πρόβατο λέει:

  …για όσους κατάλαβαν, αλλά δε θυμούνται, η εικονογράφηση του ποστ περιλαμβάνει το τέρας (όχι βρε ο Πεταλωτής!)

 32. Ο/Η papoylis λέει:

  … και το βασικό μαθηματικό τύπο χωρίς τους περιορισμούς για τις παραμέτρους και το πεδίο ορισμού. Ο πεταλωτής των ψύλλων είναι άλλου είδους «τέρας» που ασχολείται με τη Τυπική Λογική. 🙂

  Νίκιπλε , διέπραξες αμάρτημα μέγα , αλλά μόλις τώρα το είδα. Ευτυχώς το διόρθωσες μόνος σου. Για τους μη κατέχοντες να πω ότι το «τέρας» του Weierstrass είναι μια συνάρτηση συνεχής σε όλο το πεδίο ορισμού της , αλλά πουθενά παραγωγίσιμη , αφού το σχετικό όριο κατά Newton δεν έχει νόημα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες συναρτήσεις που έχουν κυριολεκτικά εφευρεθεί για να δείξουν αυτό το ιδιότυπο φαινόμενο.

  Δεν επιμένω εγώ κα Ένη μου , οι κυβερνητικοί ταχυδακτυλουργοί ισχυρίζονται πως έχουν ένα σε κάθε επόμενη ευκαιρία. Έσχατος εξ αυτών ο πρώην ΠροΠο και νυν Ανάπτυξης , από τον οποίο περιμένουμε , ακόμα , το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που κάθε επόμενη βδομάδα προγραμματίζεται για την αμέσως επόμενη 🙂

 33. Ο/Η Ενη λέει:

  .Ενα «νομοσχέδιο» (δηλ. νομοπαρασκευαστική μελέτη προς εγκριση) και «σχέδιο χάραξης γενικής πολιτικής», ειναι Παπούλη οσο και να πει κανείς, δύο διαφορετικά πράγματα. Πάντα σύμφωνα με τη Τυπική Λογική (ακομη και ως «τέρας». 🙄

 34. Ο/Η papoylis λέει:

  και επειδή δεν επειγόμαστε κιόλας ( αφού ΚΑΙ σχέδιο έχουμε ΚΑΙ λεφτά υπάρχουν ) κα Ένη μου , ας παραμείνει στο στάδιο της προπαρασκευής μέχρι και του χρόνου που θα αρχίσουν να φαίνονται ( αλήθεια πώς ;;; ) τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s