Homo occupensibilis

Σήμερα καλοί μου αναγνώστες θα ασχοληθώ με ένα επιστημονικό επίτευγμα τεράστιας σημασίας. Μια ανακάλυψη που έρχεται να επιβεβαιώσει  τη πρόβλεψη του αγαπητού μου Καρόλου Δαρβίνου , ότι δηλαδή η εξελικτική πορεία των ειδών δεν είναι γραμμική αλλά υφίσταται μεταλλάξεις.

Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου , όπως διαπιστώνεται από τα ανασκαφικά ευρήματα και τις διάφορες μεθόδους χρονολόγησης και ανάλυσης του μιτοχονδριακού DNA ,  διήλθε μια μακρά σειρά ανθρωπο-ειδών τα οποία οι επιστήμονες – λατινίζωντας αφόρητα – ταξινόμησαν με ονόματα που ξεκινούν πάντα από το Homo και συνοδεύονται από ένα επίθεμα . Δια του επιθέματος αυτού επιχειρείται να περιγραφούν οι ιδιότητες εκείνες και τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν το εκάστοτε είδος από τα πρότερα και τα επόμενα ανθρωπο-είδη.

Παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικές προσεγγίσεις διαφέρουν , θεωρείται γενικά ότι καταγόμαστε από διάφορα γένη αυστραλοπιθήκων και ότι ο πρώτος Homo είναι ο Habilis ( ικανός ) που εμφανίζεται στην Αφρική περίπου 2 εκ χρόνια πρίν . Το είδος αυτό δημιουργεί ομάδες και κατασκευάζει υποτυπώδη εργαλεία.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Homo Erectus ( 1,7 εκ – 300 χιλ. χρόνια πρίν ) που ξεκινώντας από την Αφρική επεκτείνεται σε Ασία και Ευρώπη. Χρησιμοποιεί τη φωτιά και εργαλεία εξελιγμένα σε σχέση με το προηγούμενο Habilis. Θεωρείται το πρώτο είδος ανθρώπου που σηκώνεται οριστικά στα δυό του πόδια εξ’ ού και το Erectus ( που μπορεί αγαπητοί μου εναλλακτικά να αναφέρεται σε μια μόνιμη ιδιότητα των θηλαστικών , ιδιότητα που δεν θα μπορούσε να αποτελεί ταξινομική μεταβλητή , ειδικά για τους άρρενες πλήν ολίγων εξαιρέσεων ) .

Έκτοτε το ανθρώπινο είδος αποκτά μια σαφή εξελικτική πορεία . Το επόμενο βήμα είναι η γενική κατηγορία των Homo Sapiens με πρώτο βήμα την εμφάνιση του Homo Sapiens Heidelbergensis . Με βάση ανασκαφικά ευρήματα στη Χαϊδελβέργη γνωρίζουμε ότι υπάρχει τη περίοδο από 500 χιλ. έως και 200 χιλ. έτη πρίν από σήμερα. Διαφοροποιείται ως ένα βαθμό από τον Erectus , λόγω μεγαλύτερου εγκεφάλου , άλλων φυσικών χαρακτηριστικών ,  κοινωνικής οργάνωσης και προηγμένων εργαλείων . Αποκτά το προσωνύμιο Sapiens ( σοφός – γνώστης ) επειδή , όπως φαίνεται , έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί και να αξιοποιεί γνώση και εμπειρία σε επίπεδο σαφώς υψηλότερο των πρότερων ειδών.

Την ίδια σχεδόν περίοδο με το τέλος της»βασιλείας» των Heidelbergensis εμφανίζεται ο  Homo Sapiens Neanderthalensis ,  γνωστός σε όλους ως άνθρωπος του Νεάντερταλ ( 250 χιλ. – 30 χιλ. χρόνια ) . Πρόκειται για σχετικά κοντινό μας συγγενή , ο βίος του οποίου συνέπεσε με μια κλιματική περίοδο πολύ σκληρή . Με ιδιαίτερα στιβαρή σωματική δομή , μεγάλη εγκεφαλική κοιλότητα , πολύ ανθεκτικοί στο κρύο ,  γίνονται εξαιρετικοί κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες , δημιουργούν μια υποτυπώδη μορφή γλώσσας ,  ισχυρές κοινωνικές δομές , προηγμένα εργαλεία , στοιχειώδεις μορφές εικαστικής έκφρασης και είναι το πρώτο είδος που θάβει τους νεκρούς.

Θα παρατηρήσουμε καλοί μου αναγνώστες ότι η χρονολογική σειρά των ειδών αποκαλύπτει ότι ορισμένα από τα πρότερα είδη εκτοπίζονται και εξαφανίζονται όταν εμφανίζεται το επόμενο εξελικτικά είδος ανθρώπου. Ας σημειώσουμε λοιπόν ότι πέραν των πλεονεκτημάτων κάθε επόμενου είδους και της δυνατότητας καλύτερης προσαρμογής στο περιβάλλον , η εξαφάνιση προηγουμένων ειδών υποκρύπτει και βία ωμή και ανελέητη.

Έρχεται τελικά η κορωνίς αυτής της ανέλιξης στο πρόσωπο του Homo Sapiens Sapiens ( σάπιος – σάπιος ) . Με φυσικά χαρακτηριστικά που εξελικτικά μας φέρνουν στο σήμερα , εμφανίζεται περίπου 200 χιλ. χρόνια πριν στις πρώϊμες μορφές του. Από τον παλαιολιθικό στο μεσολιθικό και στη συνέχεια στο νεολιθικό και σύγχρονο άνθρωπο διαμορφώνεται ο «πολιτισμός» : ο έναρθρος και αργότερα ο γραπτός λόγος , τα οργανωμένα κοινωνικά εποικοδομήματα ( καταστήματα ) , η τεχνολογία , η γεωργία με τη στροφή από τη τροφοσυλλογή στη τροφοπαραγωγή ,  οι τέχνες και άλλα καταπληκτικά φαινόμενα της ανθρώπινης δημιουργικότητας . Ανάμεσα σε αυτά τη φιλοσοφία , τις επιστήμες , τις διάφορες τεχνολογικές επαναστάσεις , το δίκαιο , τα πολιτικά συστήματα , τα διεκδικητικά κινήματα , το συνδικαλισμό , τις κοινωνικές ανατροπές , τη διαμόρφωση ( βλέπε και καταστροφή ) του περιβάλλοντος σε μεγάλη κλίμακα και άλλα ορέα. Οι κοινωνικές συμβάσεις και στερεότυπα εξελίσσονται μέχρι το σημερινό καθεστώς , για να μπορούμε να  υπερηφανευόμαστε  ( ως γύφτικα σκεπάρνια )  ότι έχουμε κατακτήσει ως Homini σάπιοι – σάπιοι το απόγειο της εξέλιξης.

Όμως , φευ , η Δαρβινική θεώρηση δε γνωρίζει απόγειο   παρά μόνον γέννηση , εξέλιξη και τέλος παρακμή και εξαφάνιση. Έτσι πρόσφατες έρευνες που λαμβάνουν χώρα σε τεράστια δείγματα του πληθυσμού προηγμένων κρατών αποκαλύπτουν ένα νέο φαινόμενο , μια μετάλλαξη  που συντελείται τη περίοδο των τελευταίων ετών και αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στις τύχες της ανθρωπότητας κατά τον τρέχοντα  αιώνα . Δείγματα μιτοχονδριακού DNA  που συλλέγονται από τους προαναφερόμενους πληθυσμούς αποκαλύπτουν τάσεις οπισθοβατικές. Μεγέθυνση των οδόντων , επιμήκυνση του κρανίου , ισχυρότερος σκελετός αλλά μειωμένος όγκος μυϊκού συστήματος , σμίκρυνση της εγκεφαλικής κοιλότητας και ελάττωση των συνάψεων , πύκνωση τριχοφυΐας , στροφή στη τροφοσυλλογή , τη θήρα και την αρπαγή , επιστροφή σε στενές συλλογικές οικογενειακές δομές  και άλλα χαρακτηριστικά παλαιότερων ειδών.

Τα φαινόμενα αυτά  μελετούν επισταμένως οι επιστήμονες και αναζητούν στατιστικά στοιχεία για να θεμελιώσουν τη τάση προς μετάλλαξη. Ορισμένοι εξ αυτών θεωρούν ότι έχουμε πλέον ένα νέο είδος το οποίο ονόμασαν ( λατινιστί πάντα ) Homo occupensibilis  ( ο απασχολήσιμος άνθρωπος ) που αναμένεται στο μέλλον να κυριαρχήσει , εκτοπίζωντας το κυρίαρχο είδος των Homini σάπιων – σάπιων.

Μια νέα θαυμαστή εποχή ανοίγεται αγαπητοί μου για το ανθρώπινο είδος. Ο Κάρολος και η φύση δεν λαθεύουν ποτέ. Τα ανθρώπινα υποκείμενα όμως ..;;

This entry was posted in Δαρβινικά κατάλοιπα, Διαχρονικά επίκαιρα. Bookmark the permalink.

23 Responses to Homo occupensibilis

 1. Ο/Η Άκυρος λέει:

  Γι αυτό παπούλη ας αγωνιστούμε για τη μετάλλαξή μας σε Homo Rectus, καταναλώνοντας σεβαστή ποσότητα των αναγκαίων ρεκτοτρόπων ουσιών και αγαθών (και ότι προλάβαμε, προλάβαμε).

 2. Ο/Η papoylis λέει:

  Οι μεταλλάξεις Άκυρε λαμβάνουν ερήμην αγώνων και εις μάτην αυτών.

  Πάντως ισχύει ανεπιφύλακτα το : ό.τι προλάβαμε προλάβαμε

 3. Μπα! κοίτα να δεις, αυτό με τον «Χώμα σάπιο-σάπιο» το λέγαμε κι εμείς με τον αδερφό μου μικρά.

 4. Ο/Η Ιστολόγα λέει:

  «…η εξαφάνιση προηγουμένων ειδών υποκρύπτει και βία ωμή και ανελέητη.»

  Τί εννοείτε με την ωμή βία; Έχετε κάποια ερμηνεία για το τί μπορεί να συνέβη;

 5. Ο/Η papoylis λέει:

  Δύτα

  … χωρίς ίσως να γνωρίζετε ότι ευρισκόμεθα εις διττήν σήψιν…. 🙂

  κυρα ιστολόγα

  θέλετε ακριβή περιγραφή των ωμοτήτων ;;;
  Την ερμηνεία την αφήνω σε σας. 😉

 6. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Homo occupensibilis (ο απασχολήσιμος άνθρωπος) επιβιώνει απεκδυόμενος της μόνιμης ιδιότητας των θηλαστικών που καθόρισαν τον Homo Erectus (αυτή με τα 2 πόδια).
  Καιρός ήταν να καταγραφεί και σε επίπεδο εξέλιξης ότι τα κόλπα τελείωσαν και καλό είναι βλέπουμε και τα πρόδρομα «σημεία».
  Μην τα περιμένουμε όλα από τους ανθρωπολόγους, το πράμα μιλάει εδώ και χρόνια 😉

 7. Ο/Η papoylis λέει:

  Αναγνώστα

  υπάρχει και η εκδοχή του Erectus με τα 3 πόδια , το μεσαίο να ορθώνεται προς τα άνω 😉

 8. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Παπούλη , «μνήμες υπανάπτυξης»
  Αυτά ήταν παλιά, τώρα με τον Homo occupensibilis δεν έχει τέτοια

 9. Ο/Η papoylis λέει:

  Εγώ Αναγνώστα μου δεν έχω έννομο συμφέρον λόγω του προχωρημένου της ηλικίας. Αυτά αφορούν εσάς τους νέους Homini….

 10. Ο/Η Αναγνώστης ο αθηναίος λέει:

  Καλά , αν νομίζεις ότι το «occupensibilis» οριοθετείται με βάση τα ηλικιακά όπως τα ξέραμε επί «σάπιων», μάλλον υποτιμάς το βίαιον της επερχόμενης (μετ)αλλαγής.
  Νέοι (που λέει ο λόγος) και μεγαλύτεροι, στας επάλξεις θα είμαστε για όσο αντέχουμε..

 11. Ο/Η suigeneris λέει:

  ρε συ Παπς, μ’ αυτά και με τούτα-μας βάζεις πάλι σε mood τρελλής χαράς.. 😉
  επισημαίνω πάντως το :
  «Ο Κάρολος και η φύση δεν λαθεύουν ποτέ» -> και αναρωτιέμαι σε ποιόν από τους δύο -εν προκειμένω- αναφέρεσαι .. lol

 12. Ο/Η Ιστολόγα λέει:

  Αλήθεια το εννοώ! Θα ήθελα μια περιγραφή ωμοτήτων κατά τη δική σας άποψη.

  ευχαριστώ εκ των προτέρων

 13. Ο/Η Ιστολόγα λέει:

  Και κάτι τεχνικό. Γιατί δεν εμφανίζεται η εικόνα του προφίλ μου; Γνωρίζετε;

 14. Ο/Η sissa ben dahir λέει:

  Ο φουκαριάρης ο Darwin δεν γνώριζε ότι μπορούν να εξελιχτούν και είδη φέροντα ανάμειξη κυττάρων και ηλεκτρομηχανικών μερών. Όχι όχι δεν μου έχει εμφυτευτεί το μπλέηντ ράνερ στον μετωπιαίο λοβό.

  Α, και κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουν δει μερικά hominids στα περίχωρα της Αθήνας. Άλλοι όμως λένε ότι πρόκειται για κανονικούς homo sapiens που συρικνώθηκαν τον καιρό του δουνουτου.

 15. Ο/Η Left G700 λέει:

  Товариш Яков Федотович Павлов,

  «Εγώ […] δεν έχω έννομο συμφέρον λόγω του προχωρημένου της ηλικίας. Αυτά [α]φορούν εσάς τους νέους Homini….».

  Δεν θέλουμε να σε απογοητεύσουμε, αλλά, για να τα λέμε έλα, οφείλουμε να σου πούμε: Τώρα μάλιστα! Τα ‘πιασες τα λεφτά σου!… 😉

  Увидимся (Τα λέμε)

 16. Ο/Η papoylis λέει:

  Αναγνώστα

  Παραδίνομαι…. παύσατε πυρ. 🙂

  Δόκτωρα

  ουδείς εκ των δύο λαθεύει , νομίζω. Δεν ισχύει δηλαδή το «λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε» αλλά το αντίστροφο. Βέβαια αυτή μου η άποψη παραείναι αισιόδοξη , αλλά είναι στη δαρβινική μου φύση ( αυτή η αισιοδοξία )

  Ιστολόγα

  Δυστυχώς , επειδή δεν ήμουν αυτόπτης γιατί εκείνη τη περίοδο διάβαζα , δεν θα τη μπορέσω την ακριβή περιγραφή. Θα μου κάνει μήνυση ο πολύς Leakey.
  Για το προφίλ σου δε γνωρίζω καρντιά μου.

  Σίσσε

  και εδώ στην επαρχία έχουν εμφανιστεί μεταλλαγμένοι , φαντάσου ότι ξαναβγάζω τρίχες στη κεφαλή και μεγαλώνει μου το σαγόνι…

  Товариши Λέφτηδες

  Ευτυχώς που έχω και σας να μου διορθώνετε τις πληκτρολογικές αβλεψίες και να με παρηγορείτε. Τη δική σας αντίστοιχη αβλεψία θα την αφήσω σε κοινή θέα . Νάστε καλά ορέ τζηεφτακόσηδες 🙂

 17. Ο/Η bernardina λέει:

  Nέους… homines, παπούλη 😉

  Kαι δε μου λες, ο homo-sexual πώς ακριβώς προσδιορίζεται; 😆

 18. Ο/Η Left G700 λέει:

  «[…] για να τα λέμε έλα […]»; Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα!

  Για να τα λέμε ό λ α, βεβαίως βεβαίως. (Της νύχτας τα καμώματα…)

  Увидимся

 19. Ο/Η papoylis λέει:

  Berny

  πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσω … ;

 20. Ο/Η bernardina λέει:

  Όχι, παπούλη μου. Τίποτε δεν «πρέπει οπωσδήποτε»…
  Άλλωστε δεν ρώτησα για να απαντήσεις 😆

 21. Ο/Η Ιστολόγα λέει:

  «Ιστολόγα

  Δυστυχώς , επειδή δεν ήμουν αυτόπτης γιατί εκείνη τη περίοδο διάβαζα , δεν θα τη μπορέσω την ακριβή περιγραφή. »

  Είδατε που με το να διαβάζετε τόοοσο πολύ χάνετε επεισόδια; …:)
  Λέγεται ότι συνέβαιναν ανά μεγάλες χρονικές περιόδους καιρικά φαινόμενα τέτοια, που είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους για επίσης μεγάλο χρονικό διάστημα…
  Η ωμή και ανελέητη βία μου διαφεύγει…εννοείτε μήπως πόλεμο κατά ημών των ταλαίπωρων ανθρώπων;
  Θα το ψάξω και θα επανέλθω!

 22. Ο/Η papoylis λέει:

  Κυρά Ιστολόγα μου

  … το ψάξιμο το αφήνω σε σας , και να επανέλθετε όποτε θέλετε 😉

 23. Ο/Η Ιστολόγα λέει:

  Δεν έμεινε παρά η θεωρία της …ανθρωποφαγίας! Άλλο τί;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s